Page 2 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 2

Дисертацією є рукописом

Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН
України

Науковий  доктор технічних наук, старший науковий співробітник
керівник: ЯСЬКІВ Олег Ігорович,
      Український Католицький Університет (м. Львів),
      професор кафедри комп'ютерних наук та інформаційних
      технологій факультету прикладних наук

Офіційні  доктор технічних наук, професор
опоненти: ДУРЯГІНА Зоя Антонівна,
      Національний університет “Львівська політехніка”
      МОН України (м. Львів);
      завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки
      матеріалів

      кандидат технічних наук, доцент
      ВАСИЛІВ Христина Броніславівна,
      Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України
      (м. Львів);
      старший науковий співробітник відділу корозійного
      розтріскування металів

   Захист відбудеться “28” листопада 2018 р. о 14:00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті
ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5.

   З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул.
Наукова, 5.

Автореферат розісланий “27” жовтня 2018 р. Погрелюк І.М.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
   1   2   3   4   5   6   7