Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Українська антарктична станція «Академік Вернадський»; про досягнення українських дослідників розповідає професор Валентин Максимчук

Україна здобула і зберігає почесний статус антарктичної держави

У 2015 році за цикл наукових праць “Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці” творчий колектив у складі науковців з шістьох наукових установ України удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Розповісти детальніше про роботу вчених ми попросили директора Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Валентина Максимчука.

– Валентине Юхимовичу, хто ці науковці, досягнення яких все таки зауважила влада? 

– Це — доктор геологічних наук, завідувач відділу Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Володимир Бахмутов, його колеги — доктор геологічних наук Тамара Єгорова, доктор фізико-математичних наук Ігнат Корчагін, а також провідний науковий співробітник Інституту геологічних наук, кандидат фізико-математичних наук Рудольф Греку.

Радіоастрономічний інститут НАН України представлено доктором фізико-математичних наук, виконувачем обов'язків завідувача відділу Андрієм Залізовським та доктором фізико-математичних наук, старшим науковим співробітником Олександром Колосковим.

І ще група львів’ян: Володимир Глотов — доктор технічних наук, професор НУ “Львівська політехніка”; Корнилій Третяк — доктор технічних наук, професор, директор Інституту геодезії НУ “Львівська політехніка”; Віра Проненко — кандидат технічних наук, завідувач відділу Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України; професор Валентин Максимчук (наш співрозмовник).

– Ми вже вагому частину інтерв'ю заповнили лишень переліком учасників цього циклу наукових праць...

–  А що вдієш? Мусимо назватися — якщо нас відзначили.

– Звичайно. Пане Валентине, прошу продовжувати. 

– Більшість із названих авторів брали безпосередню участь у проведенні наукових робіт під час зимових морських і сезонних експедицій. Цей цикл наукових праць підсумовує досягнення українських вчених у Антарктиці в галузі наук про Землю за 20 років від початку діяльності України в Антарктиці. Не є таємницею, що Антарктику провідні держави світу розглядають як стратегічний резерв людства — як із точки зору біологічного потенціалу, так і потенцій ного джерела мінеральних ресурсів. Хоча повинен сказати, що у “Договорі про Антарктиду” накладено мораторій на видобуток мінеральних ресурсів.

– На який термін? 

– До 2041 року. До речі, надра Антарктиди містять величезні запаси рудних корисних копалин, вугілля та інше. За деякими прогнозними оцінками науковців, запаси нафти і газу в Антарктиді перевищують запаси Аравійського півострова.

– І Україна матиме колись доступ до цих багатств? 

– Так, наукова присутність нашої країни у цьому регіоні дасть право на участь у майбутньому освоєнні ресурсів Антарктики. Необхідно зазначити, що наукові дослідження України в Антарктиці виконуються в рамках Державних науково-технічних програм: спочатку протягом 2000—2010 рр., і надалі у 2011— 2020 рр.

Які найважливіші завдання визначені Державною програмою?

– Це, передусім, дослідження геологічної будови Західної Антарктики, оцінка її мінеральноресурсного потенціалу, створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів і багато іншого.

Основною складовою наукової роботи в Антарктиці є дослідження на Українській антарктичній станції (УАС) “Академік Вернадський”, яка є важливим опорним пунктом довгострокового моніторингу навколишнього середовища в Антарктиці. Станція розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови — на одній із кліматичних “гарячих точок” в Антарктиці з багаторічною аномальною тропосферою, руйнацією льодовиків, змінами екосистеми.

УАС “Академік Вернадський” посідає особливе місце у світовій мережі Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО). Тут, починаючи від 1947 року, накопичено найдовший в Антарктиці безперервний ряд метеорологічних даних.

– Кілька десятків років тому мова йшла про “озонову діру” над Антарктикою, чи не так?

– Саме так. У 1980-х роках ще британці за допомогою наукової апаратури станції відкрили, власне, явище отої “озонової діри”, про яку Ви згадали. Тепер ці унікальні дослідження продовжують тут українські вчені. Сучасна геофізична обсерваторія, яку створено на базі станції, дає змогу досліджувати процеси у різних оболонках Землі. До складу обсерваторії входять унікальні полігони — електромагнітний, тектономагнітний, палеомагнітний, геодинамічний, гляціологічний, геомагнітна обсерваторія “Аргентинські острови”.

– А може УАС “Академік Вернадський” похвалитись сучасною апаратурою?

– Звичайно. Нині станція обладнана найсучаснішою геофізичною апаратурою, причому — вітчизняного виробництва. Комплексний підхід до вивчення Антарктичного регіону об’єднує тут вітчизняних та іноземних фахівців з геології, геофізики, геодезії, радіофізики, метеорології, біології…

– Досить широкий спектр!

– Так. Це дає змогу досліджувати широке коло проблем природничих наук у цьому унікальному регіоні. Вважаю за необхідне зазначити, що світовий рівень досліджень, які проводяться на УАС “Академік Вернадський”, є результатом плідної співпраці з провідними науковцями з багатьох розвинених країн світу — зокрема, США, Великої Британії, Норвегії, Японії, Польщі, Росії.

– Які найцікавіші результати роботи на УАС “Академік Вернадський”?

– Спробую розповісти, не надто втомлюючи наших читачів. Отже, на основі геологогеофізичних досліджень розроблено комплексні 3Dмоделі глибинної будови та відтворено схему геодинамічної еволюції Антарктичного півострова. За результатами виконання авторами у регіоні УАС палеомагнітних досліджень підтверджено гіпотезу утворення протоки Дрейка в олігоцені за рахунок дрейфу Південної Америки на північ відносно блоку Антарктичного півострова. Виявлено також значне переміщення Південно-Шотладських островів у східному напрямку щодо Антарктичного півострова у палеоценіеоцені.

– Пане Валентине, а чи зрозуміє нас з вами пересічний читач?

– Не знаю. Хтось пробіжить по рядках, а хтось, може, й до наукової літератури загляне. Зараз уточню ще дещо цікавіше: з використанням розробленої авторами гравітаційної томографії виявлено глибинні неоднорідності — плюми у верхній мантії Землі (на глибині 500 км). За результатами ехолокаційної і магнітної зйомок побудовано карти рельєфу морського дна і аномального магнітного поля у необстежених районах Західної Антарктики, у т.ч. поблизу УАС. Ці карти будуть використані при проведенні регіональних геологогеофізичних досліджень. У районі Антарктичного півострова виявлено ділянку, яка є перспективною на поклади нафти та газогідрати.

Важливі з точки зору плитової тектоніки результати отримані при вивченні сучасних рухів земної кори за даними GPS-спостережень. Встановлено, що у глобальному плані Антарктична плита обертається навколо фіксованого центру, а тектонічний блок Антарктичного півострова зазнає загального зміщення у північносхідному напрямку.

Окремої уваги потребують результати досліджень електромагнітних проявів геофізичних полів у Антарк тиці. Це далеко не весь перелік отриманих результатів...

– Я розумію... А тепер — ще трохи про Вашу участь у цій роботі.

– Я займаюся вивченням варіацій геомагнітного поля Землі, які (варіації) генеруються сейсмотектонічними процесами у земній корі — т. зв. тектоно-магнітні варіації. Вони спостерігаються перед землетрусами, виверженням вулканів. Їх можна виявити лише на спеціально створеній мережі спостережень — на тектономагнітному полігоні. Він функціонує у Закарпатській сейсмічній зоні, а також в інших країнах з високою сейсмічною активністю.

Оскільки регіони Західної Антарктики (передусім Антарктичного півострова) з точки зору геології вивчені дуже мало, то ми ініціювали проведення у регіоні УАС тектономагнітних досліджень для вивчення блокової будови та сучасної геодинаміки земної кори. Для цього в районі УАС ми з колегами створили тектономагнітний полігон (площею 600 кв. км), на якому систематично, під час сезонних морських антарктичних експедицій, виконували дослідження. Тож нам удалося виявити тектономагнітні аномалії, які за своєю інтенсивністю не мають аналогів у геофізичній науці. А ще вдалося оцінити на цій основі величину і напрямок тектонічних напружень у літосфері, виділити основні зони і розломи земної кори поблизу УАС.

– І що дають ці результати?

– Вони істотно розширюють знання у галузі взаємодії різних геосфер — як різних шарів атмосфери, так і приповерхових оболонок Землі з навколоземним космічним простором. Результати отримано завдяки розробці та впровадженню сучасних вимірювальних приладів та систем збору і обробки даних. Усе нове обладнання, програмне і методичне забезпечення розроблено і виготовлено в Україні.

Станція обладнана потужними діагностичними комплексами моніторингу електромагнітних полів, які не мають аналогів ні в Україні, ні в Антарктиці.

Більшість отриманих науковим колективом результатів опубліковано у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. За 1997—2014 рр. видано 7 монографій, у різних наукових журналах з’явилося понад 220 публікацій.

Комплексний підхід, що об’єднав фахівців із галузей геології, геофізики, геодезії, радіофізики, електромагнетизму та приладобудування, дозволив з єдиних позицій розглянути широке коло природознавчих проблем, які стосуються не тільки Антарктики. Розроблені в Україні та апробовані в Антарктиці сучасні апаратурні комплекси реєстрації варіацій геофізичних полів у часі, мобільні та малозатратні технології та методики геофізичних досліджень можуть бути задіяні при вирішенні широкого кола наукових і практичних проблем, у т. ч. при пошуках корисних копалин у різних регіонах земної кулі.

– Будемо сподіватися, пане Валентине, що й міжнародні організації гідно визнають Вашу з колегами діяльність. Дякую за інтерв’ю.

 

Замість епілогу. “Підводячи підсумки двадцятилітньої діяльності в Антарктиці, можна стверджувати, що нині Україна впевнено рухається до передових позицій світових антарктичних досліджень. Головне — не зійти з цієї дистанції. Завдяки вивченню Антарктики українська наука накопичила досвід, а Україна здобула і зберігає почесний статус антарктичної держави” (з доповіді Валентина Максимчука “Двадцять років в Антарктиці: основні досягнення та перспективи” на загальних зборах НТШ 3 грудня 2016 р.).

 

Бесіду вів Богдан Залізняк, керівник пресцентру

Західного наукового центру НАН України і МОН України, м. Львів

 

Довідка:

Нагадуємо, що Україна володіє однією антарктичною станцією «Академік Вернадський», що розташована на мисі Марина острова Галіндез.

Оскільки після розпаду Радянського Союзу Росія оголосила себе єдиною правонаступницею усіх антарктичних станцій СРСР, українські науковці втратили можливість проводити дослідження на власній станції.

Однак у 1996 році Україна змогла придбати британську станцію «Фарадей», причому за символічну ціну – 1 фунт стерлінгів, після чого станцію перейменували на честь першого президента НАН України.

Станція «Академік Вернадський» – це метеорологічна та географічна обсерваторія, що підтримується Україною в рамках Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Система Договору про Антарктику включає низку прийнятих рекомендацій, угод, конвенцій та інших міжнародних правових документів, що уточнюють та доповнюють Договір, серед яких також й Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики.

Україна – одна з 29 країн, що мають статус консультативних сторін цього договору, тобто вона не просто його учасник, а й має голос при прийнятті рішень на щорічних самітах Антарктичного договору.

Метою Договору про Антарктику є  забезпечення наукових досліджень і збереження миру на континенті. Угода була укладена ще у 1959 році, однією зі сторін цього договору виступав Радянський Союз. Цей договір став першою міжнародною угодою з контролю над озброєннями, укладеною під час «холодної війни».

12 українських вчених-дослідників Антарктиди, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики, інженери та інші фахівці, 1 квітня на рік вирушають в експедицію до Антарктики на станцію Вернадського.

Бюджет цьогорічної експедиції – 39,2млн грн.

Співробітництво Національного антарктичного наукового центру з міжнародними установами щороку набуває дедалі більшої динаміки. Сьогодні НАНЦ підтримує ділові контакти з дослідниками Антарктики з США, Китаю, Туреччини, Польщі, Аргентини, Болгарії, Словаччини, Словенії, Чехії, Чилі.

«Робота, яка ведеться в екстремальних умовах Льодового континенту, має велике значення для нашої науки та економічних перспектив держави. Наші дослідники сприяють подальшому розвитку України та піднесенню її на міжнародному рівні», –стверджує міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

 

Джерело: журнал "Світогляд", № 4 (66), 2017 р.

Ювілейна XXV конференція молодих науковців і спеціалістів КМН-2017 завершилась
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
27-29 вересня 2017 року у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України Рада молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАН України провела ювілейну XXV відкриту науково-технічну конференцію молодих науковців і спеціалістів КМН-2017.

 

 Мета конференції – всебічне сприяння молодим ученим Інституту та інших наукових установ і навчальних закладів у підвищенні їх професійної кваліфікації та наукового рівня, обмін ідеями та підходами, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу та захисту основних положень роботи.
Відкрив конференцію і привітав молодь директор Інституту академік Зіновій Назарчук.
27 вересня 2017 року, на пленарному засідання конференції з лекціями виступили провідні науковці ФМІ ім. Г.В. Карпенка, – член–кор. НАН України Олександр Андрейків, професор Григорій Никифорчин, доктор наук Іван Зінь та заступник директора з наукової роботи Дмитро Досин.
На секційних засіданнях молодими науковцями як ФМІ ім. Г.В. Карпенка, так і гостями з
інших наукових установ, зокрема з Львівського НУ ім. Івана Франка, ІППММ ім. Я.С. Підстригача (м. Львів), Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ), Фізико-технічного інституту ім. Б.І. Вєркіна, Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут, Національного університету цивільного захисту України, НУ Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Інституту монокристалів та НТУ «Харківський політехнічний інститут»  (м. Харків), ТОВ НТП «Екор» і Східно-українського національного університету ім. В.І. Даля (м. Сєвєродонецьк), Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, ТОВ «ІПП-Центр» (м. Київ), Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, Дніпропетровського НУ ім. Олеся Гончара таДП «КБ Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро), Черкаського НУ ім. Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Університету ім. О. Стулгінскіса (Академія, Литва), Університету ім. М. К’юрі-Складовської (м. Люблін, Польща) й низки їнших виголошено понад 60 доповідей за наступною тематикою:
 – механіка руйнування та міцність матеріалів;
 – захист матеріалів від корозії;
 – сучасні проблеми матеріалознавства; 
          – інформаційні та діагностичні системи.
Участь у конференції взяло понад 140 молодих науковців із майже 30 ВУЗ-ів, наукових установ та підприємств України. Кращі доповіді були відзначені преміями і їх авторам запропоновано підготувати статті до публікації в журналі «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (англ. «Materials Science», імпакт-фактор 0,187) чи у збірнику «Відбір і обробка інформації».
Цьогорічна конференція проведена за допомоги та всебічного сприяння дирекції й профкому Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, корпорації «Енергоресурс-інвест», ДП «Техно-Ресурс», компанії «ЕЛЕКТРО», ДП «Газотермік», ДП «Львівантикор». Завдяки спонсорам та стараннями організаторів конференції на чолі з Головою оргкомітету КМН – 2017 та РМНС ФМІ НАН України Людмилою Франкевич учасники заходу мали змогу оглянути Львів, поспілкуватися в неформальній обстановці й відвідати єдину в Україні надсучасну бібліотеку Українського Католицького Університету.
 
 
Всеукраїнський фестиваль інновацій, 27-28.09.2017р., Київ; законопроект МОН України щодо стартапів, який передбачатиме для них державну підтримку

27-28 вересня 2017 року 

МОН спільно з КНУ ім. Тараса Шевченка та Науковим парком КНУ провели

Всеукраїнський фестиваль інновацій.

У межах фестивалю відбулися:

  • Конференція «Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення»;
  • Конкурс стартапів в сфері економічних інновацій
  • Конкурс стартапів в сфері соціальних інновацій
  • V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри».

Участь у конференції взяли представники вишів, наукових парків, інших інноваційних структур, створених ВНЗ, громадських організацій та реального сектора економіки, до сфери інтересів яких належать питання академічного підприємництва та впровадження інновацій.

Програму заходу та перелік тез доповідей, які увійшли до збірки та плануються до опублікування в електронному вигляді, можна переглянути за посиланням:

http://mon.gov.ua/activity/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/transfer-texnologij/informaczijni-zaxodi.html

 

МОН розробляє законопроект щодо стартапів, який передбачатиме для них державну підтримку.

Наразі завершується перший етап з підготовки законопроекту щодо стартапів – на часі його обговорення в експертному та бізнес середовищі. Про це розповів директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН Віктор Шовкалюк під час Всеукраїнського фестивалю інновацій, який проходив у Києві 27-28 вересня 2017 року.

«Зараз, коли в Україні є великий потенціал для розвитку стартапів, звісно нам потрібно створювати правові засади для їх підтримки, насамперед у вишах та наукових установах. У проекті закону ми прописуємо алгоритми, які дозволять збільшити комерціалізацію українських розробок, кількість малих інноваційних підприємств, небюджетні джерела фінансування інноваційної діяльності тощо», – зазначив Віктор Шовкалюк.

За його словами, у законопроекті для стартапів передбачено встановлення нижчої податкової ставки на прибуток. Зокрема, на перші 2 роки – 30% від існуючої податкової ставки на прибуток, у третьому році – 50%, четвертому – 60%, п’ятому – 70%.

Планується також заміна внесків соціального страхування, здійснюваних за працівників, фіксованим платежем. Він має бути в розмірі 2 мінімальних внесків соціального страхування незалежно від розміру зарплати.

«У документі ми чітко визначимо, що таке стартап, яку він повинен мати історію, річний дохід, на що має бути спрямована його діяльність. Окремо ми пропишемо поняття соціального та інноваційного стартапу – яким критеріям має відповідати той чи інший проект, щоб підпадати під ці визначення», – відзначив очільник департаменту.

Під час фестивалю учасники обговорили цю та інші зміни, необхідні українському законодавству для успішного розвитку інновацій. У його межах також проходять 2 конкурси стартапів – в сфері економічних та соціальних інновацій.

Нагадуємо, що МОН уже розробив пакет законів для розвитку інновацій, що передбачає субсидії для високотехнологічних виробництв:

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/06/09/mon-rozrobiv-paket-zakoniv-dlya-rozvitku-innovaczij/

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews