Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Засідання Президії НАН України 31 січня 2018 року

31 січня 2018 року під головуванням президента Національної академії наук України академіка Б.Є. Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України.

У межах зібрання було, зокрема, заслухано дві наукові доповіді. З теми «Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу в клітини» виступив завідувач відділу регуляції проліферації клітини і апоптозу Інституту біології клітини НАН України (м. Львів) член-кореспондент НАН України Р.С. Стойка.

Доповідь «Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування» виголосив генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського член-кореспондент НАН України В.І. Попик (м. Київ).

Крім того, члени Президії НАН України розглянули низку поточних питань, серед яких – проведення ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки, виконання рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, робота аспірантури й докторантури наукових установ НАН України.

 

Більше дізнавайтеся цього тижня зі спеціального прес-релізу в розділі «Засідання Президії»( http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx )  на веб-сайті НАН України.

 

Фото: прес-служба НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

На сайті НАНУ відкрито новий інформ. ресурс “Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наук. установах”

 

На сайті НАН України

відкрито новий інформаційний ресурс

“Охорона прав інтелектуальної власності та

трансфер технологій в наукових установах”

http://ipr.nas.gov.ua/

 

Сайт присвячений наданню інформації щодо актуальних питань охорони інтелектуальної власності, що включає:

 • права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за бюджетні кошти,
 • охорона прав інтелектуальної власності при реалізації проектів Рамкової програми досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 2020»;
 • службові об’єкти права інтелектуальної власності,
 • укладання договорів з винахідниками, авторами;
 • виплата винагороди;
 • проведення патентних досліджень;
 • патентна інформація вільного доступу;
 • охорона конфіденційної інформації;
 • підрозділи з питань трансферу технологій;
 • трансфер технологій, укладання договорів;
 • використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 • створення господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 • патентно-кон’юнктурні дослідження;
 • наукові публікації та авторське право, ліцензії вільного доступу при виданні наукових журналів, застосування знаку охорони авторського права;
 • оцінка майнових прав інтелектуальної власності, визначення ставок роялті;
 • облік об’єктів права інтелектуальної власності; бухгалтерський облік нематеріальних активів; звітність, відкриття наукових тем; контроль діяльності у сфері трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності.

 

Наводяться законодавчі акти та акти НАН України з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Наведено інформацію щодо результатів щорічного Конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні  об’єктів інтелектуальної власності та за звання “Винахідник  року Національної академії наук України”

 

Особливість надання інформації – також її розміщення для цільових груп користувачів:

 • винахідники та автори;
 • підприємці;
 • підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • редакції наукових журналів.

 

На сайті передбачено розміщення відповідей на поширені запитання від наукових установ та їх працівників з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій. Відповіді готуються фахівцями Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН  України.

Також на сайті передбачено наведення новин щодо охорони прав інтелектуальної власності у науково-технічній сфері.

Підтримання сайту здійснюється Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.

 

У зв’язку з зацікавленістю у розвитку сайту розробники сайту були б вдячні за поради та співпрацю з фахівцями наукових установ НАН України та інших установ щодо вдосконалення сайту.

Це стосується можливого розміщення на сайті методичних матеріалів (посилань на них) щодо комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності; трансферу технологій у бюджетній сфері тощо. Передбачається розміщення інформації щодо прикладів комерціалізації розробок наукових установ НАН України, формування посилань на методичні іноземні видання щодо трансферу технологій тощо.

 

Контактні дані ЦДІВТТ НАН України:

e-mail: ciptt@nas.gov.ua

тел. (044) 239-67-59, 239-67-64, 239-65-02.

За 2018 рік МОН планує підготувати законодавчу базу для дуального навчання

«Одна з найважчих проблем української вищої освіти – це відірваність від ринку праці. Ми зараз, наприклад, випускаємо багато інженерів, але наші підприємства мають проблему підбору кадрів, вони не можуть взяти випускника з дипломом магістра – він просто не готовий до роботи. Цю проблему треба вирішувати, і саме дуальне навчання є тією моделлю, яка найкраще придатна для цього. Але вона потребує дуже серйозної законодавчої роботи. Тому що все, що ми робимо зараз з впровадження дуального навчання, це лише експеримент. Однак, гадаю, що відповідно до Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, яку схвалила Колегія МОН, протягом 2018 року ми виконаємо основну роботу з правового забезпечення процесу», – зазначив Володимир Ковтунець.

Щоб повноцінно впровадити дуальне навчання в Україні, треба серйозно змінити законодавство – відповідні новації МОН готуватиме впродовж 2018 року. Про це повідомив перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець 29 січня 2018 року під час прес-конференції, присвяченої дуальній освіті в Україні.

Він підкреслив, що зміна законодавства під дуальну освіту потрібна була не лише в Україні. Зокрема, МОН зараз вивчає досвід 7 країн, в яких успішно працює дуальне навчання, і кожна з цих країн мала значно змінити своє законодавство.

Водночас перший заступник наголосив, що впровадження дуальної освіти – це також величезний обсяг роботи для вишів. Їм потрібно мати пул підприємств, які готові не просто брати студентів на роботу, а навчати їх - організовувати на робочому місці навчальний процес.

«Суть дуальної освіти полягає в тому, що студент з якогось моменту частину навчання проводить на робочому місці. Це не практика, а саме навчання, яке студент проходить працюючи. Це повноцінне виконання обов’язків, отримання заробітної плати і паралельне здобуття знань», – пояснив Володимир Ковтунець.

 

Довідково:

Конкурентноспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання.

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... Вперед >>