Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


До 90-річчя від дня народження видатного українського вченого та громадського діяча Олега Романіва

ОЛЕГ РОМАНІВ – НАУКОВЕЦЬ, ОРГАНІЗАТОР НАУКИ, ЛЮДИНА

21 березня 2018р. виповнилося б 90 років Олегові Миколайовичу Романову – видатному українському вченому, активному організаторові науки та громадському діячеві.

Народився вчений у м. Сокаль на Львівщині (тоді – у складі Польщі) у родині вчителів. Його дитинство проходило у Варшавському воєводстві, де батьки вчителювали. 1939р. родина повернулася до м. Сокаля, де О.Романів навчається у місцевій гімназії, а в 1945р. закінчує з відзнакою Сокальську середню школу, яку нині названо його іменем.

Від 1945 до 1950р. Олег Романів навчався у Львівському політехнічному інституті, який закінчив із відзнакою, отримавши диплом інженера-механіка. З 1950 по 1953р. Олег Романів був аспірантом Львівського політехнічного інституту. Його науковим керівником і вчителем був відомий учений у галузі механіки деформівного тіла, згодом академік Киргизької академії наук М. Леонов.

З 1956р. вчений працює у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка (ФМІ) на посаді молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача науковою лабораторією, завідувача наукового відділу, заступника директора інституту з науково-дослідної роботи. Він не залишив свій рідний колектив до останніх днів свого життя. За день до смерті О. Романів брав участь у роботі Міжнародної конференції у м. Києві. 3 листопада 2005 року, перебуваючи у розквіті творчих сил і активно працюючи, Олег Романів відійшов у вічність.

Олег Романів – доктор технічних наук (з 1970р.), професор (з 1973р.), член-кореспондент НАН України (з 1985р.), голова Наукового товариства ім. Шевченка (1989-2005), почесний член товариства. Він лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1976, 1995), премії ім. Г.В.Карпенка НАН України (1988), заслужений діяч науки і техніки України (1998).

Наукова, науково-організаційна діяльність Олега Романова тісно пов’язана з ФМІ, а також з відновленням діяльності і розбудовою Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, головою якого він був обраний у 1989р.

Олег Романів – один із провідних українських вчених механіків-матеріалознавців, відомий в Україні та за її межами дослідник міцності конструкційних матеріалів. Він доклав багато зусиль у розвиток науки про фізико-механічні властивості матеріалів, зокрема структурної механіки руйнування та міцності матеріалів, а також у розроблення методів мікрофрактографії змін структур сталей і сплавів, зумовлених їх деформуванням та руйнуванням. Саме його дослідженнями започатковано вивчення взаємозв’язку між характеристиками тріщиностійкості матеріалів і параметрами мікроструктури матеріалу.  Про ці проблеми науковець неодноразово повідомляв на вітчизняних і закордонних (США, Австралія, Японія) симпозіумах. 

О. М. Романів зробив важливий внесок у розвиток сучасних підходів у фізико-хімічній механіці матеріалів, що базуються на дослідженні нових характеристик корозійної тріщиностійкості матеріалів, а також створенні сучасних методів захисту від корозії металевих виробів. Упродовж 1977–2003 рр. він був головою комісії Держстандарту СРСР з проблем формування стандартних методів визначення механічних характеристик конструкційних матеріалів. Завдяки його зусиллям ФМІ реалізував низку своїх розробок у вигляді відповідних нормативних документів з проблем корозії та тріщиностійкості матеріалів і одержав всесоюзне визнання провідної наукової установи у цій галузі науково-технічного прогресу.

Особлива заслуга О. М. Романіва у налагодженні науково-технічного співробітництва ФМІ із зарубіжними науковими інституціями та вченими. Це дало можливість ФМІ виступити ініціатором проведення у Львові Першого радянсько-англійського семінару з проблем корозійної втоми матеріалів, який відбувся у 1980 р. Він зробив суттєвий внесок у підготовку та проведення 8-ої Міжнародної конференції (всесвітнього конгресу) з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій, організатором якої був ФМІ як базова організація. 

У науковому доробку Олега Романова понад 400 наукових праць і авторських патентів, серед них 16 монографій і довідникових видань. В 1970-х роках він опублікував дві монографії українською мовою, що було незвичним у той час для української технічної науки.

Чи не найбільшою подією у житті Олега Романіва було відродження діяльності Наукового товариства ім. Шевченка (21 жовтня1989 р.), яке ініціювала велика група науковців ще в останніх роках існування СРСР.  Обраний його першим головою, він залишився на цій посаді до останнього дня життя.  Завдяки його підприємливості, працьовитості та видатним організаційним здібностям Товариство досягло значних успіхів у науковій та видавничій діяльності. З 1992 р. він також генеральний секретар Світової Ради НТШ, редактор таких видань, як “Вісник НТШ”, “Хроніка НТШ” (у цих виданнях уміщено численні його науково-публіцистичні статті), низки випусків серійного видання “Праці НТШ”, член редколегії “Енциклопедії сучасної України”.

О. Романіву належить ініціатива перевидання “Енциклопедії українознавства” (1993–2003, т. 1–11), ряду важливих монографічних праць, які були видані за кордоном у 1950–1980-х рр., що відіграли вагому роль у національній науці, але були недоступні українському читачеві в часи радянського тоталітаризму. О. Романів писав до них вступні статті та коментарі, часто був їх редактором. Серед цих праць: “Українська Галицька армія” Л. Шанковського (1999), “Змагання за українські університети в Галичині” В. Мудрого (1999), “Національний гимн “Ще не вмерла Україна…” та інші українські гимнові пісні” В. Трембіцького (2003) та ін. Список перевидань промовистий. Водночас голова НТШ в Україні бере участь у таких джерелознавчих збірниках, як “Народовбивство в Україні. Офіційні матеріали про масові вбивства у Вінниці” (1995), “Надбужанщина. Історично-мемуарний збірник” (т. 4, 2004), “Відлуння голодомору-ґеноциду. 1932–1933 рр. Етно-культурний наслідок голодомору в Україні” (2005), спогади Л. Окіншевича, Люби Комар, М. Семчишина та ін., збірник “Зеновія Франко (1925–1991)”. О. Романів – автор двох монографічних праць про життя і діяльність Івана Фещенка-Чопівського (спільно з І. Богун, вийшла друком у серії “Визначні діячі НТШ”) та “Західноукраїнська трагедія 1941” (спільно з І. Федущак), з-під його пера вийшла низка брошур, присвячених державотворчим, суспільно-політичним, економічним, мовно-культурологічним та іншим злободенним питанням нашого сьогодення. Остання брошура “Львівський Ставропігіон: національна традиція та нові перспективи” вийшла друком у день його смерті.

Тема дослідження трагічної долі та мучеництва українського народу була домінантою у працях О. Романіва із суспільно-історичної тематики. Він пристрастно закоханий у свою країну, народ, був великим її патріотом, хоч про це ніколи не говорив. Особливо хвилювали його забуті імена як української політичної еліти, так і простих людей.

Водночас О. Романів безоглядно присвячував себе проблемі збереження для нашої культури духовних скарбів. Він задумав створити при НТШ колекцію надходжень приватних архівів. Засвідчують це не лише його друковані праці, але й особисте колекціонування пам’яток образотворчого й ужиткового мистецтва. Саме за його підтримки при НТШ засновано Інститут колекціонерства (2003), який нині вже запропонував декілька вагомих проектів. НТШ за керівництва О. Романіва було ініціатором спорудження пам’ятника М. Грушевському у Львові, пам’ятних таблиць В. Кубійовичу, В. Старосольському, І. Раковському та ін.

О. Романів багато зробив для розбудови інфраструктури НТШ у Львові, освоєння будинків, організації видавничого комплексу Товариства, сприяв появі численних обласних осередків НТШ в Україні, піклувався про тісні контакти з НТШ в Америці, Канаді, Австралії. Він постійно дбав про утвердження НТШ як національно заанґажованого громадського сектора української науки.

О. Романів – яскрава, багатогранна й самобутня постать, що залишила по собі глибокий слід на ниві української науки і культури. І це стосувалось як точних, так і гуманітарних дисциплін. Був дослідником-аналітиком, а водночас людиною широких знань. Завдяки багатогранності свого таланту він відгукується на найрізноманітніші проблеми, що їх ставить життя – перед науковцем-дослідником, організатором науки, громадянином. Ішов він у житті широкою дорогою, а “Дорога – це життя” – навчає давня мудрість. У О. Романіва це життя було завжди творчим і суспільно корисним. Обсяг роботи Олега  Романіва вражає, тимпаче, коли зважимо, що основне його заняття – уже згадані проблеми матеріалознавства. А ще він бере активну участь у суспільно-політичній діяльності. Гортаючи періодику, не раз натрапляємо на його публікації, присвячені проблемам державотворення. У багатогранній діяльності Олега Романіва дивує передусім різнобічність його зацікавлень: від матеріалознавства та конструктивної міцності металів – і до всього нематеріального, що у сфері слова.

Олег Миколайович належав до всебічно обдарованих людей, якому ніщо людське не було чуже. Типовий інтелектуал з широким світоглядом у багатьох ділянках знань і життя, Олег Романів – великий життєлюб – був товариською людиною, яка вміла об’єднувати людей, навіть тих, які мали б бути його недоброзичливцями. У товаристві вмів поговорити на поважні теми, а водночас і повеселитися у притаманній тільки йому легкоіронічній та добродушно-фривольній манері.

Творчий інтелект, ерудиція і глибокий аналітичний розум дали можливість Олегу Миколайовичу Романіву досягнути значних наукових висот і зайняти достойне місце у науковій еліті України та ввійти до когорти видатних учених сучасності.

 

1. Зіновій Назарчук. Олег Романів – науковець, організатор науки, людина // Вісник НТШ, число 50, ст. 39–43.

2. Г. М. Никифорчин. Внесок О. М. Романіва у розвиток української науки //

Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – № 6.

3. Олег Антонович. Олег Миколайович Романів (1928–2005) // Наукова електронна бібліотека ст. 871–873. (http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15252/53-Romaniv.pdf?sequence=1)

Вітаємо з успішним захистом дисертації м.н.с. відділу №10 ФМІ НАНУ ГАВРИЛЮК М.Р.

 

21 березня 2018р.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

відбувся прилюдний захист дисертації

м.н.с. лабораторії водневої стійкості конструкційних сплавів відділу №10

“Фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в агресивних середовищах”

 

ГАВРИЛЮК Марії Романівни

 

“РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ

ЗМАЩУВАЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧИХ РІДИН

ПІДВИЩЕНОЇ ПРОТИКОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ДЛЯ

    МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛЕЙ ЕНЕРГОУСТАНОВОК”,

 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю

05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії

 

Науковий керівник:

д.т.н., професор БАЛИЦЬКИЙ Олександр Іванович.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,

завідувач лабораторії водневої стійкості конструкційних сплавів

відділу фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в агресивних середовищах, м. Львів.

 

Офіційні опоненти:

д.т.н., доцент КУРМАКОВА Ірина Миколаївна,

Чернігівський національний університет МОН України,

завідувач кафедри хімії, м. Чернігів

 

к.т.н., ст.н.с. МЕРЦАЛО Іванна Павлівна,

Національний університет “Львівська політехніка” МОН України,

завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри фізичної хімії, м. Львів

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

Наказ МОН про порядок формування Переліку наукових фахових видань України

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 15.01.2018р. №32,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 6 лютого 2018р. за № 148/31600

 

Про затвердження Порядку формування

Переліку наукових фахових видань України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247770945 ), та пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 ( http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF ),

 

Наказую:

1. Затвердити Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, що додається.

2. Визнати таким; що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1850/22162.

3. Установити, що науковим фаховим виданням, включеним до Переліку наукових фахових видань України на день набрання чинності цим наказом, присвоюється категорія «В» строком на два роки. Якщо протягом цього строку стосовно видань категорії «В» до МОН подані документи, що підтверджують дотримання вимог для присвоєння категорії «А» або категорії «Б», їм присвоюються ці категорії.

4. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр    Л.М. Гриневич

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018р. № 32,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  6 лютого 2018р. за № 148/31600

затверджено

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

1. Цей Порядок встановлює умови формування Переліку наукових фахових видань України (далі - Перелік), а також класифікації та моніторингу видань, включених до Переліку. Видання, яке відповідає визначеним у цьому Порядку вимогам, включається до Переліку.

2. Метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових фахових видань є підвищення якості опублікованої у них наукової інформації та інтеграція цих видань до світового наукового простору. Під публікацією розуміється випуск друкованого видання накладом не менше 50 примірників або оприлюднення видання в електронному вигляді в мережі Інтернет у форматі, не призначеному для редагування, з вільним або платним доступом.

3. Наукові фахові видання з Переліку застосовуються для:

1) розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;

2) створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот;

3) офіційного визнання наукових публікацій, зокрема:

опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;

врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої ревіти і наукових установ;

врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових та науково-педагогічних працівників;

врахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

4. Засновниками (співзасновниками) наукового фахового видання можуть бути суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», серед яких має бути принаймні одна юридична особа.

5. При включенні наукового періодичного видання до Переліку зазначаються спеціальності, за якими видання здійснює публікації.

6. До Переліку включаються наукові періодичні видання України, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection (категорія «А»), видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-8 цього пункту (категорія «Б»), і видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-5 цього пункту, з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 11 цього Порядку (категорія «В»):

1) наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових видань);

2) ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкованого та/або електронного періодичного видання та дотримання заявленої періодичності;

3) присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier);

4) наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поширення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзасновника) видання з такою інформацією:

  • політика (мета та завдання) наукового видання;
  • склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, звання та основного місця роботи;
  • процедура рецензування та дотримання редакційної етики;
  • порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення;
  • у разі відкритого доступу - повні тексти за умови розповсюдження за передплатою - інформація про умови доступу та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання;
  • якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;

5) розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою -- повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів;

6) забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років;

7) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;

8) включення до профільних міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН.

7. Для включення періодичного наукового фахового видання до Переліку (категорії «А» та «Б») до МОН подаються такі документи:

1) клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом керівника;

2) заповнений бланк заявки на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України (додаток) на паперовому та електронному носіях;

3) ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (для друкованих періодичних видань) або витяг з наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання;

4) документ про здійснення обов’язкового розсилання періодичного видання

відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»;

5) два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента).

8. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН відповідно до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905 (далі - Положення). За наявності позитивного висновку експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, затвердженого відповідно до Положення, матеріали подаються на розгляд атестаційної колегії МОН для прийняття рішення.

9. Наказ про включення наукового видання до Переліку МОН оприлюднює на офіційному web-сайті. У разі відмови про включення до Переліку або передчасного виключення видання з Переліку МОН офіційним листом інформує засновника (співзасновників) про причини відмови щодо включення або виключення.

10. Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Переліку може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) листа з підставами про відмову шляхом подання до МОН апеляційної заяви або до суду в порядку, передбаченому законодавством.

11. Під час включення наукового видання до Переліку йому присвоюється відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку необхідно вказувати у вихідних відомостях видання:

1) категорія «А» присвоюється науковим фаховим виданням, включеним до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

2) категорія «Б» присвоюється іншим науковим фаховим виданням, які відповідають вимогам підпунктів 1-8 пункту 6 цього Порядку;

3) категорія «В» присвоюється всім науковим фаховим виданням, включеним до Переліку на день затвердження цього Порядку наказами МОН, а також може присвоюватись виданням, які були виключені з категорії «А» або категорії «Б» на два роки.

Видання категорії «В», яке протягом двох років не отримало права на присвоєння категорії «А» чи категорії «Б», виключається з Переліку без права поновлення.

12. У разі перереєстрації друкованого видання зі зміною свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або змін в електронному виданні засновник (співзасновники) має(ють) впродовж одного місяця подати до МОН клопотання щодо внесення змін до Переліку та ксерокопію нового свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або витяг з наказу засновника про зміни в електронному науковому періодичному виданні.

13. Видання, яке отримало статус фахового із визначенням певної категорії, обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог цього Порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у відповідній категорії, бути переведеним до іншої категорії або виключеним з Переліку, про що МОН інформує засновника (співзасновників) наукового видання та висвітлює цю інформацію на офіційному web-сайті.

14. Наукове фахове видання виключається з Переліку або переводиться до нижчої категорії за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог, передбачених одним із підпунктів 1-8 (виключення з категорії «Б»), або підпунктів 1-5 (виключення з категорії «В») пункту 6 цього Порядку. У разі виключення наукового видання з Переліку засновник (співзасновники) може(уть) подавати нове клопотання після виправлення зауважень МОН не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення.

У разі повторного виявлення цих порушень видання виключається з Переліку без права поновлення.

Підставами для вйключення видання з Переліку за рішенням МОН також є:

  • порушення при опублікуванні видання редакцією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України;
  • систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними.

15. Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

16. При виключенні видання категорії «А» з наукометричних баз Web Science Core Collection та/або Scopus, воно набуває статусу видання категорії «Б». При виявленні підстав для виключення видання з категорії «Б», воно виключається з Переліку або набуває статусу видання категорії «В». У цих випадках видання підлягає перевірці на наявність підстав для виключення його з Переліку відповідно до пункту 14 цього Порядку.

 

Директор департаменту атестації кадрів

вищої кваліфікації та ліцензування                      А. Г. Шевцов

 

 

Додаток

до Порядку формування

Переліку наукових фахових видань України (підпункт 2 пункту 7)

 

Бланк заявки на включення наукового видання

до Переліку наукових фахових видань України

 1. Назва наукового видання (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу  масової інформації) або наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання

 

 

  2. Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого та/або електронного видання (18 8М)

 

 

  3. Web-сайт (web-сторінка) наукового видання

 

 

  4. Контактні дані засновника (співзасновників):

  Найменування установи/закладу

  (організації)

 

  Місцезнаходження

 

 телефон/факс/е-mail

 

  web-сайт

 

  контактна особа

 

 e-mail контактної особи

 

 

  5. Періодичність і наклад видання

 

 

  6. Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує   наукові праці

 1.

 

 2.

 

 3.

 

 

 7. Мова видання

 Статті

 

 Анотації

 

 

  8. Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено      наукове видання, і дата включення. Зазначити імпакт- фактор та/або SNIP і SJR (за наявності)

 

 

 

 

 

 

  9. Головний редактор видання (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа,    країна, h-індекс (Scopus та/або Web of Science Core Collection), ORCID або ResearcherlD, посилання на    відповідні профілі вченого, перелік посилань на публікації, що відповідають вимогам підпункту 7 пункту 6  Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32)

 

 

 10. Редакційна колегія (П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, країна, h-індекс (Scopus  та/або Web of Science Core Collection), QRCID або ResearcherlD, посилання на відповідні профілі вченого,  перелік посилань на публікації, що відповідають вимогам підпункту 7 пункту 6 Порядку формування  Переліку наукових фахових, видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  15 січня 2018 року № 32)

 1.

 

 2.

 

 3.

 

 ….

 

 n

 

 

 Головний редактор                                                    Керівник установи засновника (засновників)

                                     

___________________                                                          __________________________

          (підпис)                                                                                    (підпис)

 

___________________                                                          __________________________

          (П.І.Б.)                                                                                      (П.І.Б.)

 

Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування          А.Г. Шевцов

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... Вперед >>