Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Які є зміни у нових вимогах до оформлення дисертацій

 

МОН України

спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел в дисертації;

унормувало питання використання мов при написанні роботи;

додало до структури дисертації анотацію.

Такі зміни передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40

(зареєстрованого в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023).

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Більш простими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел в дисертації.

Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України

«Інформація та документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

 або один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт.

Нагадаємо, що про правомірність використання нового стандарту

ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

замість стандарту

ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання» (ГОСТ 7.1—2003, IDT)

йшла мова на практичному семінарі

«Міжнародний реєстр науково-інформаційних матеріалів база даних CrossRef: можливості та переваги», що відбувся 23 листопада 2016 р. у Києві,

організований спільно ВД «Академперіодика» НАН України та Передплатним агентством «УКРІНФОРМНАУКА»

(доповідь Радченко А.І. «Про новий стандарт «Бібліографічне посилання. загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015)»).

http://u-i-n.com.ua/ua/news/?news_id=25

 Нагадуємо також, що ВД «Академперіодика» НАН України випущено в світ методичні рекомендації та змінено вимоги до оформлення використаних джерел у пристатейних переліках посилань і списках літератури до книжкових видань відповідно до нового Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», який набув чинності 1 липня 2016 року.

Вітання академіку Б.Є. Патону з нагоди 55-річчя від дня обрання на посаду Президента НАН України

 

Дорогий Борисе Євгеновичу!

Ми, члени Президії НАН України, Ваші колеги та однодумці, з почуттям безмежної поваги і щирої вдячності вітаємо Вас із 55-річчям від дня обрання на посаду президента Національної академії наук України.

Незмінно очолюючи Національну академію наук України з лютого 1962 року, Ви докладали та продовжуєте докладати титанічних зусиль для розвитку фундаментальних досліджень та створення на основі їх результатів нових технологій світового рівня.

Під Вашим мудрим керівництвом Академія не тільки зросла у загальновизнаний науковий центр, широко відомий міжнародному науковому загалу та світовій громадськості, а й перетворилася на могутній інтелектуальний осередок, який є справжнім національним надбанням.

В Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України Ви блискуче продовжили справу свого видатного батька – академіка Є.О. Патона. Ваш внесок у науково-технічний прогрес, Борисе Євгеновичу, є неоціненним для нашої держави та її історичного поступу. Створення теоретичних засад автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, вирішення проблем керування зварювальними процесами, створення автоматів для зварювання і зварювальних джерел живлення, розроблення принципово нового способу зварювання – електрошлакового зварювання та багато іншого дали змогу здійснити прорив у цілій низці галузей промисловості. А розроблена Вами технологія високочастотного зварювання живих тканин широко й успішно використовується у світовій хірургічній практиці.

Ваші незрівнянні здібності організатора науки, неперевершений талант мудрого керівника, державницька позиція забезпечують активну мобілізацію зусиль Академії, всіх її установ і науковців на вирішення ключових виробничих, екологічних, соціогуманітарних проблем України. Вся Ваша невтомна діяльність підпорядкована єдиній меті – подальшому прогресу науки в інтересах держави і суспільства. Вам притаманне гостре відчуття нових тенденцій у найширшій панорамі сучасного наукового знання. Ви неперевершено вмієте акцентувати увагу на найважливіших аспектах наукового пошуку, виокремлюючи саме ті напрями, які можуть привести до нових відкриттів і практичних звершень.

Для Вас, Борисе Євгеновичу, не існує дрібниць. Ви винятково ретельно й уважно розглядаєте усі питання, що стосуються життя Академії, вимагаєте чітких, конкретних планів і дій з вирішення проблем, що виникають. Так було завжди, а особливо – в драматичний час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для Вас і багатьох учених Академії він став моментом істини, коли «не в штабах, а в окопах» Ви вели невтомну боротьбу з надзвичайним лихом.

Нині вітчизняна наука переживає непрості часи. Економічні й політичні кризи, фінансові негаразди стояли і продовжують стояти на заваді її повноцінному розвитку. Виключно завдяки Вашому величезному авторитету державного діяча й керманича науки, Вашій непохитній відданості справі, постійній наполегливій праці наша Академія витримує всі випробування і залишається форпостом прогресу науки в інтересах України.

Робота та спілкування з Вами завжди дарують приємний настрій духовного піднесення. Незмінно привітні й уважні, відверті й прямі, Ви розвіюєте сумніви, даєте корисні поради та пропонуєте слушні рішення. Ми захоплюємося Вашою енергійністю, вимогливістю, глибоким почуттям відповідальності, всім тим, що покладено в основу створеної Вами великої школи науково-організаційної роботи. Ми пишаємося, що є Вашими сучасниками і живемо, без перебільшення, в епоху Патона.

Зичимо Вам, наш дорогий Борисе Євгеновичу, доброго здоров’я, щастя та невичерпних життєвих сил в ім’я науки та України.

16 березня 2017 р. у ФМІ НАН України відбулося засідання Вченої ради

На Вченій раді були розглянуті такі питання:

1. Звіт виконання проектів співпраці з Одеським Авіаційним заводом:

а) Розроблення комплекту перетворювачів для діагностування вузлів та деталей літальних апаратів вихрострумовими дефектоскопами типу Eddycon у складі лабораторії технічного діагностування авіаційної техніки

(шифр: Діагностування-ВСП) (В.М. Учанін);

б) Розроблення варіанту виконання вібродіагностичної багатоканальної системи ВЕКТОР для діагностування авіаційних двигунів

(шифр: Діагностування-Вектор) (Р.М Юзефович);

в) Розроблення варіанту виконання портативної восьмиканальної акустико-емісійної системи SKOP-8M для діагностування авіаційної техніки

(шифр: Діагностування-SKOP) (Д.В. Рудавський).

З зауваженнями виступили В.Р.Скальський та Д.Г.Досин.

2. Було підтримано висунення роботи „Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки” у складі авторського колективу О.П. Осташа, В.М. Федірка, В.М. Учаніна, О.А.Коцюби, О.Ю. Нечипоренко, Т.М. Лабур, О.Г. Гребенікова, А.С. Бичкова на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 р.

Доповідач З.Т. Назарчук

3. Було проголосовано підтримати включення пров.н.с. відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів ФМІ О.З. Студент на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 р. у складі колективу роботи

„Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ”, висунутою Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

Доповідач З.Т. Назарчук

4. На посаду завідувача відділу теоретичних основ механіки руйнування (№4) підтримано Силованюка Віктора Петровича

Доповідач В.Р.Скальський

5. На посаді молодшого наукового співробітника у відділі фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів (№11) затверджено Войтовича Андрія Андрійовича

Доповідач В.Р.Скальський

6. Заступником директора з наукової роботи інституту обрано Досина Дмитра Григоровича.

Доповідач З.Т. Назарчук

7. У рамках проведення Всеукраїнського фестивалю науки 17-20 травня 2017 р. планується провести низку заходів:

  1. День Відкритих дверей
  2. Наукові семінари з презентаціями
  3. Виставка монографій працівників ФМІ НАНУ
  4. Презентація книжки В.В. Панасюка
  5. Виїзна сесія для Малої Академії Наук

Доповідач В.В. Корній

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews