Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Відбулося засідання Вченої ради ФМІ НАНУ

 

14 грудня 2017 р.

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

засідання Вченої ради Інституту

 

На засіданні Вченої ради ФМІ НАН України були розглянуті такі питання:

1. Вченою радою Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка шляхом таємного голосування одноголосно для участі у виборах НАН України на посаду члена–кореспондента НАН України (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства / Матеріалознавство. Корозія металів) обрано д.т.н., зав відділу №16 «Корозійного розтріскування металів» Хому Мирослава Степановича.

Доп. З.Т. Назарчук

2. Звіти за завершеними у 2017 р. темами відомчого замовлення:

– ІІІ-117-15 «Розроблення нових способів синтезу, хіміко-термічної обробки і спікання воденьакумулюючих та магнітних матеріалів на основі сполук РЗМ з
d-перехідними металами та Mg для підвищення їх функціональних характеристик».

Доп. І.Ю. Завалій

– ІІІ-112-15 «Розроблення способів поверхневого модифікування спеченого титану для підвищення корозійної тривкості в агресивних середовищах неорганічних кислот».

Доп. І.М. Погрелюк

– ІІІ-115-15 «Вивчення процесів наводнювання сталей різної структури у мінералізованих сірководневих середовищах з врахуванням дії механічних напружень».

Доп. М.С. Хома

– ІІІ-116-15 «Розроблення інформаційних технологій оцінювання природно-антропогенних трансформацій екосистем природоохоронних територій для удосконалення управління їх розвитком».

Доп. Б.П. Русин

3. Звіти за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2):

– розділ 2. “Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації”

Доп. З. Т. Назарчук

– розділ 3. “Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій об’єктів тривалої експлуатації.”

Доп. В. І. Похмурський

4. У відд. №17 з 01.01.2017р планується створення лабораторії вихрострумового контролю. Оголошено конкурс на вакантну посаду завідуючого цієї лабораторії.

Доп. В.Р. Скальський

5. Поточні питання:

Директор Інституту академік З.Т. Назарчук нагадав, що 15 грудня ФМІ НАНУ відвідає делегація КНР.

Річний звіт Інституту буде розглянуто на наступній Вченій раді Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, яка відбудеться 28 грудня 2017 року.

Усі нормативні акти Уряду, що стосуються науки, проходитимуть експертизу науковців

Усі нормативно-правові акти Уряду, що стосуватимуться питань науки, проходитимуть експертизу Наукового комітету Нацради з питань науки і технологій.

Відповідні зміни до регламенту Кабінету Міністрів України було внесено 15 листопада 2017р. на засіданні Уряду.

«Нацрада з питань науки і технології – це майданчик для ефективного зв’язку між найвищими щаблями української влади та науковою спільнотою нашої країни. Вона створена для того, аби рішення, що приймаються, відповідали реальним потребам галузі. До Наукового комітету на конкурсних засадах увійшли українські науковці. Аби процедура обрання була об’єктивною та прозорою, Комітет формувався спеціально створеним відповідно до європейської практики Ідентифікаційним комітетом з питань науки. До його складу увійшли 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені. В результаті було обрано 24 українських науковців, саме вони й здійснюватимуть експертизу актів Кабміну», – розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

 

Зокрема, до складу Наукового комітету Нацради увійшли вчені, що представляють наступні сфери:

  • природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю – 10 осіб;
  • технічні науки і технології, матеріалознавство – 4;
  • науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології – 4;
  • сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології – 2;
  • соціогуманітарні, економічні і правові науки – 4.

 

Загалом до Наукового комітету було висунуто 71 кандидата, з яких 50 представляли Київ, 9 – Харків, 4 – Львів та інші міста. Кандидати були запропоновані ВНЗ, науковими установами, громадськими науковими організаціями та групами науковців.

 

Сергій Рябченко, очільник Ідентифікаційного комітету, завідувач відділу фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України зазначив, що до складу комітету потрапили кандидати (http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/05/30/obrano-naukovij-komitet-naczradi-z-pitan-rozvitku-nauki-i-texnologij/ ), «які мають і високий науковий рівень, і необхідне розуміння того, як наука працює та взаємодіє з реальним сектором економіки».

 

Нагадуємо, що 5 квітня 2017 року Уряд прийняв постанову, що створила правове підґрунтя для утворення і функціонування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

Одними з головних функцій Національної ради є підготовка пропозицій щодо:

  • формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
  • розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;
  • пріоритетів такого розвитку та заходів з їх реалізації;
  • інтеграції української науки в світовий науковий та європейський дослідницький простори з урахуванням національних інтересів;
  • систем незалежної експертизи державних цільових наукових на науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

 

Нацрада складається з двох комітетів – Наукового та Адміністративного, що мають однаковий кількісний склад. Якщо до складу Наукового Комітету увійшли провідні українські вчені, то до складу Адміністративного – представники центральних органів виконавчої влади, НАН та галузевих академій, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ та ВНЗ.

Відбулося засідання наукового семінару “Корозія. Захист металів від корозії”

 

12 грудня 2017 року

в актовому залі головного корпусу ФМІ НАН України

відбулося засідання наукового семінару

“Корозія. Захист металів від корозії”,

на якому був представлений

Розділ 3 “Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій

об’єктів тривалої експлуатації”

комплексної програми наукових досліджень НАН України

“Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій,

обладнання та споруд” (РЕСУРС-2)

 

Доповідачі:

зав. від №15, д.т.н., проф. І.М. Погрелюк,

зав. від №11, д.т.н. І.М. Зінь,

к.т.н., ст.н.с. ВФХГК ІнФОВ НАНУ І.В. Семенюк,

зав.від. №16, д.т.н., проф. М.С. Хома.

 

 

Керівник семінару: член-кор. НАН України, д.т.н., професор Похмурський В.І.

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews