Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Відбулося засідання наукового семінару “Проблеми механіки крихкого руйнування”

 

20 грудня 2017 року

в 67 к. головного корпусу ФМІ НАНУ

відбулося

засідання наукового семінару

“ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ КРИХКОГО РУЙНУВАННЯ”,

на якому слухались доповіді співробітників від. №12

“Міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження” НАН України:

 

  1. “Оцінювання тривалої міцності та довговічності конструктивних елементів енергетичного обладнання в умовах повзучості та наводнювання металу за нестаціонарних термосилових впливів”

      (на заміщення посади наукового співробітника відділу №12)

Доп. к.т.н., м.н.с. від №12 Чепіль Ольга Ярославівна

 

  1. “Розрахунок ресурсу елементів конструкцій за циклічного навантаження за енергетичним підходом”

       (на заміщення посади наукового співробітника відділу №12)

Доп. к.т.н., м.н.с. від №12 Мольков Юрій Валерійович

 

 

Керівник семінару: академік НАН України Панасюк В.В.

Візит делегації AVIC Manufacturing Technology Institute (КНР) до ФМІ НАНУ; підписана угода про співпрацю

На підставі домовленості на рівні Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, з 14 по 16 грудня 2017р. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України відвідала делегація Пекінського інституту авіаційних технологій ( MTI ) – фахівців у галузі матеріалознавства.

У складі делегації з Китаю було шестеро осіб: Wang Xiangnian (Deputy Chief  Technology Officer  MTI),  Xie Wei (Deputy Director  General MTI),  He Hongyu (Interpreter MTI ), Chai Peng (Senior Engineer MTI ), Ma Guojia (Senior Engineer MTI),  Zhang Bo (Senior Engineer MTI).

Метою приїзду делегації була зацікавленість китайської сторони у співпраці в галузі авіаційного матеріалознавства.                            

 15 грудня 2017р. делегація КНР зустрілась з керівництвом Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.

У головному корпусі Інституту відбувся семінар, на якому були заслухані:

  • презентація Пекінського інституту авіаційних технологій та
  • короткі презентації технологій, пропонованих ФМІ НАНУ.

                      

Після семінару гості оглянули такі лабораторії Інституту:
- відділу №14 поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів (зав.від., д.т.н. Студент Михайло Михайлович);

- відділу №15 високотемпературної міцності конструкційних матеріалів в газових і рідко-металевих середовищах (зав.від., д.т.н. Погрелюк Ірина Миколаївна);    

                                             

- відділу №10 фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в агресивних середовищах (зав.від., д.т.н. Дмитрах Ігор Миколайович);

- відділу №5 оптико-цифрових систем діагностики (зав.від., д.т.н. Муравський Леонід Ігорович).

Між представниками делегації Пекінського інституту авіаційних технологій (далі МТІ) та Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (далі ФМІ НАНУ)  було підписано меморандум про співпрацю.

Говорячи про угоду, це чудова можливість для ФМІ НАНУ працювати з однією з найбільших авіаційних груп у світі.

Співпраця між MTI та ФМІ НАНУ має сприяти продовженню подальшого співробітництва, досягненню створення технічних нововведень у галузі механічного виробництва, обробки поверхонь матеріалів та інших суміжних областях, і, в кінцевому результаті, якнайшвидшому впровадженню їх у виробництво.

Договір  передбачає, що сторони цього Договору будуть підтримувати один одного стосовно виконання та застосування проекту, відвідувати один одного відповідно до потреб, надалі розвивати дистанційні технологічні зв'язки через Інтернет та інші системи зв'язку, сприяти спільним публікаціям та спільним презентаціям на міжнародних конференціях та подавати заявки на спільні патенти.

Делегація КНР відвідала Львівський оперний театр ім. Соломії Крушельницької та музей етнографії, здійснила екскурсію по місту Львів. 16 грудня делегація КНР повернулась до Києва.

                 

P.S. Aviation Industry Corporation of China (скорочено AVIC) - китайська державна авіаційна компанія.

Об’єднана корпорація авіаційної промисловості Китаю (AVIC) вважає дату свого заснування 6 листопада 2008 р. Корпорація зосереджена на виробництві авіації, а також надає повні послуги клієнтам у багатьох галузях - від досліджень і розробок до експлуатації, виробництва та фінансування. Бізнес-підрозділи корпорації охоплюють оборонні, транспортні літаки, вертольоти, авіоніку та системи, загальну авіацію, дослідження та розробки, тестування польотів, торгівлю та логістику, управління активами, фінансові послуги, інжиніринг та будівництво, автомобілі тощо. У корпорації AVIC є понад 100 дочірніх підприємств, майже 27  компаній та більше 450 000 співробітників.

AVIC розвивається як глобальна компанія з диверсифікованим бізнесом та локалізованими операціями.

AVIC Manufacturing Technology Institute (далі MTI)Пекінський інститут авіаційних технологій є науково-дослідним інститутом авіаційних виробничих технологій авіакомпанії AVIC. МТІ проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з аеронавігаційних технологій та обладнання. 

Відбулась звітна наук. сесія комплексної програми наук. досліджень НАНУ «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики…»

7 грудня 2017 р. відбулась звітна наукова сесія цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» на базі Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Відкрив наукову сесію голова Наукової ради Програми академік НАН України Ю.М.Солонін, який коротко охарактеризував хід виконання Програми у поточному році, основні здобутки та проблеми в її реалізації. Було відзначено важливість того, що Програма дає можливість розвивати дослідження з таких актуальних напрямів досліджень, як водневі та паливно-комірчані технології.

На сесії було заслухано звіти за науковими проектами з трьох напрямів Програми:

  • отримання водню;
  • зберігання водню;
  • паливні комірки.

У роботі наукової сесії взяли участь керівники та виконавці проектів Програми. Було заслухано і обговорено 17 усних та 11 стендових доповідей, які представляли майже 130 співавторів з 14 установ 5 Відділень Академії.

Виконання проектів Програми дозволило охопити та запропонувати вирішення низки фундаментальних і прикладних проблем, спрямованих на створення нових матеріалів, технологічних процесів та конструкцій, які можуть стати основою впровадження в Україні відновлюваних джерел енергії, водневих і паливно-комірчаних технологій.

Зокрема, проведено дослідження нових речовин, які є перспективними для створення матеріалів, що характеризуються здатністю до накопичення водню. Отримані сплави-композити на основі магнію здатні накопичувати від 5 до 6,5 мас. % водню. Вони характеризуються зниженими температурами початку виділення водню і підвищеною кінетикою процесів гідрування-дегідрування. Розроблені матеріали можуть бути використані в стаціонарних умовах, в системах автономного енергозабезпечення, особливо в комплексі з високотемпературними твердооксидними паливними комірками.

В ході роботи сесії було також зазначено важливість та актуальність отриманих наукових і науково-технічних результатів, а також той факт, що частина результатів при подальшій співпраці з підприємствами та організаціями відповідного профілю можуть знайти практичне використання.

На завершення наукової сесії виступили голова Наукової ради Програми академік НАН України Ю.М.Солонін, а також керівники проектів Ю.К.Пірський, О.Д.Васильєв, Г.Я.Колбасов, О.М.Дудник і Ю.П.Морозов.

На думку керівника Програми академіка НАН України Ю.М.Солоніна, розроблені протон-провідні керамічні комірки мають реальний шанс бути впровадженими, оскільки вже запропоновано пілотні проекти окремих паливних комірок і макетні зразки. У інших виступах було зазначено, що наукова звітна сесія відбулася на високому рівні завдяки змістовним науковим доповідям, які були присвячені вирішенню актуальних проблемам розвитку фундаментальних основ відновлюваних джерел енергії, водневих і паливно-комірчаних технологій.

Основні результати доповідей учасників звітної наукової сесії ввійшли до збірки тез, підготовленої та виданої робочою групою при Науковій раді Програми.

В межах роботи звітної наукової сесії було проведено засідання робочої групи при Науковій раді програми, присвячене виконанню проектів Програми у 2017 році. За результатами розгляду усних і стендових доповідей робоча група провела експертну оцінку результатів виконання проектів Програми у 2017 році та надала рекомендації Науковій раді програми щодо фінансування досліджень в межах Програми в 2018 році.

 

Робоча група наукової ради Програми

 

P.S. На сесії були представлені доповіді за участю працівників ФМІ НАНУ, а саме:

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ: СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРА. ВПЛИВ ФАЗОВОГО ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ДЕСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЦИКЛІЧНУ СТІЙКІСТЬ

Завалій І.Ю., Березовець В.В., Денис Р.В., Рябов О.Б.

Фізико-механічний інститут НАН України

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ КЕРАМІЧНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК ТА РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

Осташ О.П.(1), Василів Б.Д.(1), Подгурська В.Я.(1), Пріхна Т.О.(2), , Свердун В.Б.(2), Васильєв О.Д.(3), Бродніковський Є.М.(3), Полішко І.О.(3)

(1) Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,

(2) Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,

(3) Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

 

В рамках програми «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» (http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/index.html) ФМІ НАНУ виконує два проекти:

1) Проект №16 “Розроблення нових сплавів та композитів на основі магнію як ефективних водень-акумулюючих матеріалів для застосування у пристроях постачання водню”

http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/16p.html

Партнер проекту: Інститут енергетичних технологій, Кєллер, Норвегія

Контактна особа: Завалій Ігор Юліанович, відповідальний виконавець, професор

2) Проект №25 “Вивчення механізмів впливу робочого середовища на фізико-механічні характеристики матеріалів керамічних паливних комірок та розроблення технологій їх підвищення”

http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/25p.html

Контактна особа: Осташ Орест Петрович, докт.техн.наук, професор

 

Голова Наукової ради Програми «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» академік НАН України Юрій Михайлович Солонін відвідає Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка  НАН України 15 грудня 2017р.

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews