Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації м.н.с. відділу №11 ФМІ НАНУ ВОЙТОВИЧА А.А.

 

 

31 травня 2017 року 

 у конференцзалі ФМІ НАН України

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

 

відбувся  прилюдний захист дисертації м.н.с. відділу №11 

“Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів” ФМІ НАН України

 

Войтовича Андрія Андрійовича

“ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУКТУРИ НАПЛАВЛЕНИХ

ШАРІВ СИСТЕМИ Fe-Cr-B-C ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ”,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

 

 

 

Науковий керівник:

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Похмурська Ганна Василівна,

Національний університет “Львівська політехніка”,

Завідувач кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

 

 

 

Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор Голубець Володимир Михайлович,

Національний лісотехнічний університет України,

Завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування

 

Кандидат технічних наук, доцент Колесніков Валерій Олександрович,

Державний заклад “Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка”

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

Обрано Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій

30 травня 2017 року 

було обрано

перший склад Наукового комітету

Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

До нього увійшли 24 лідери наукової спільноти України,

з переліком яких можна ознайомитися за посиланням:

 

основний склад - http://mon.gov.ua/content/Новини/2017/05/30/peremozhczi-nk.pdf

резервний склад -  http://mon.gov.ua/content/Новини/2017/05/30/rezervnij-spisok-10-chol.pdf

 

Вони представляють такі сфери:

  • природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю – 10 осіб;
  • технічні науки і технології, матеріалознавство – 4;
  • науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології – 4;
  • сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології – 2;
  • соціогуманітарні, економічні і правові науки – 4.

Склад Наукового комітету на основі конкурсу формував спеціально створений Ідентифікаційний комітет з питань науки. До нього увійшло 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені.

«Основною нашою метою було сформувати критерії для відбору кандидатів. Адже в законі прописано, що члени Наукового комітету мають бути науковими лідерами, але наука – це поняття широке, у кожній галузі є свої лідери. Тому ми орієнтувалися на головне завдання комітету – з’ясувати причини проблем у науковій сфері, розробити план заходів для їх усунення та долучитися до розробки національної стратегії, що об’єднає науковий, інноваційний та промисловий розвиток України», – зазначив Сергій Рябченко, очільник Ідентифікаційного комітету, завідувач відділу фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН.

За його словами, саме тому до складу комітету потрапили  кандидати, «які мають і високий науковий рівень, і необхідне розуміння того, як наука працює та взаємодіє з реальним сектором економіки».

Загалом до Наукового комітету було висунуто 71 кандидат, з яких 50 представляли Київ, 9 – Харків, 4 – Львів та інші міста. Кандидати були запропоновані ВНЗ, науковими установами, громадськими науковими організаціями та групами науковців.

«Ми були вражені рівнем та якістю підготовки тих кандидатів, які були подані на наш розгляд. Обрати з них найкращих було непросто. Однак ми вдячні МОН за хорошу технічну підготовку усієї справи, особливо за створення закритого сайту, який значно спростив нашу роботу. Там ми мали доступ до всіх необхідних документів, могли оперативно розглядати кандидатів та обмінюватися думками», – наголосив Бертран Халперін, член Ідентифікаційного комітету, професор математики і філософії Гарвардського університету, США.

Варто відзначити, що на відкритій для громадськості частині цього сайту кожен міг ознайомитися зі списком кандидатів та залишити відгук про них. Загалом було подано кілька сотень відгуків, які були враховані під час визначення членів Наукового комітету.

З його складу половина обрана терміном на 4 роки, а ще половина – на 2 роки. Після закінчення каденції членів переобиратимуть. Крім того, Ідентифікаційний комітет визначив ще 10 осіб резервного складу Наукового комітету – за потреби вони зможуть замінити діючих його членів.

14 із 24 членів комітету представляють різні наукові установи Національної академії наук України.

1. Завідувач відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України академік Анатолій Григорович Білоус.

2. Завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України доктор біологічних наук, професор Нана Володимирівна Войтенко.

3. Завідувач лабораторії статистичної фізики складних систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України член-кореспондент НАН України Юрій Васильович Головач.

4. Завідувач відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України член-кореспондент НАН України Тамара Іванівна Гундорова.

5. Завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України член-кореспондент НАН України Яків Петрович Дідух.

6. Завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій Інституту економіки та прогнозування НАН України доктор економічних наук, професор Ігор Юрійович Єгоров.

7. Завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України член-кореспондент НАН України Алла Іванівна Ємець.

8. Завідувач відділу фізики зір і галактик Головної астрономічної обсерваторії НАН України доктор фізико-математичних наук Юрій Іванович Ізотов.

9. Провідний науковий співробітник відділу гідрогеологічних проблем Інституту геологічних наук НАН України доктор геологічних наук, професор Олександр Борисович Климчук.

10. Провідний науковий співробітник відділу молекулярних і гетероструктурованих матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Лонгін МиколайовичЛісецький.

11. Начальник відділу статистичної фізики та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» член-кореспондент НАН України Юрій Вікторович Слюсаренко.

12. Заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини НАН України кандидат біологічних наук Олег Володимирович Стасик.

13. Провідний науковий співробітник відділу фізико-металургійних проблем електрошлакових технологій Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України доктор технічних наук, професор Ганна ПетрівнаСтовпченко.

14. Провідний науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Роман Михайлович Черніга.

 

Визначено ще 10 осіб резервного складу, які за потреби зможуть замінити членів Наукового комітету. 8 із цих 10 науковців є вченими Національної академії наук України.

1. Завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України доктор біологічних наук Олексій Васильович Гумовський.

2. Заступник директора з наукової роботи Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України доктор філософських наук, професор Анатолій Миколайович Єрмоленко.

3. Завідувач науково-дослідної структурної лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Васильович Стрельчук.

4. Провідний науковий співробітник відділу фізики лептонів Інституту ядерних досліджень НАН України кандидат фізико-математичних наук Володимир Ілліч Третяк.

5. Заступник директора з наукової роботи Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, завідувач відділу ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України доктор біологічних наук, професор Михайло Арсентійович Тукало.

6. Провідний науковий співробітник відділу хімії гетероланцюгових полімерів та взаємопроникних полімерних сіток Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України доктор хімічних наук, професор Олександр Маркович Файнлейб.

7. Заступник директора з наукової роботи, головний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Олексійович Фірстов.

8. Заступник директора з наукової роботи Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України член-кореспондент НАН України Олександр Миколайович Хіміч.

Наступним кроком до повноцінного запуску Національної ради з питань розвитку науки і технологій стане створення другого, Адміністративного комітету, до якого також увійде 24 особи. Він буде сформований на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій наук, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ та ВНЗ.

У Львові вшанували пам’ять всіх українців, які пожертвували власним життям у боротьбі за свободу та незалежність України з нагоди Дня Героїв

 

 

28 травня 2017р. у Львові вшанували пам’ять всіх українців, які пожертвували власним життям у боротьбі за свободу та незалежність України. В місті відбулись заходи присвячені Дню Героїв. Влада міста та області, духовенство, представники громадських організацій поклали квіти на могилах Героїв на Личакові. Також центром міста пройшла велика хода.

День Героїв розпочався о 11:00 годині із покладання квітів до пам’ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу у Білогорщі. Звідси стартувала 18-та щорічна естафета «Вогонь пам’яті героїв» за участю студентів Львівського державного університету фізичної культури. Опісля відбулось покладання квітів до могил Героїв на Личаківському кладовищі (на полі почесних поховань №67 та №76) та чин панахиди.

«Коли Україна здобула незалежність, ми щороку приходили на наш цвинтар, покладали квіти, говорили про ті важкі часи, як це було. Все змінилось три роки тому. Змінила все війна. Саме страшне, коли ти бачиш, як вмирають хлопці, які молодші за тебе, твої однолітки. Це важко психологічно перенести. Дуже легко говорити про минуле. Легко говорити про майбутнє. Важко говорити про сьогоднішній день. Кожна нова могила, кожен новий хрест на цьому полі – це ще один шрам на серці Львова. Я пригадую, як мама Героя підійшла і просто попросила –  «зупиніть війну». І я не мав, що їй сказати. Ми мирна нація, ми хочемо жити в мирі, виховувати дітей. Росія напала на Україну. Ми захищаємо свою землю. Я пригадую першу річницю. Тоді страшно плакали діти. Комок підходить до горла, коли ти розумієш все це і розумієш цей біль. Велика провина тих людей, які були у владі, напевно, і є, які допустили, щоб ця війна почалась. Чому наша держава була така обезкровлена, обезсилена? Чому корупція стала фундаментом, на якому будувалась держава? За це все треба буде давати відповідь, якщо не на землі, то там, на небі, Бог спитає. Кожен з нас відповідальний. Я прошу Господа Бога, щоб розум був завжди з нами. Ми завжди повинні пам’ятати про кожну родину, про кожну сім’ю, яка втратила свого Героя. Війна закінчується тоді, коли з почестями поховаємо останнього солдата, який брав в ній участь», - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Від пам’ятника Тарасові Шевченку стартувала урочиста хода, до якої приєднались патріотичні, ветеранські та волонтерські організації, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, медики Майдану та учасники Революції Гідності, молодіжні громадські організації, ліцеїсти, школярі та студенти. Очолив колону оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Представники молоді несли портрети лідерів українського національного руху ХХ ст., а представники влади несли спільну стрічку.

Колона пройшла вулицями Львова до пам’ятника Степану Бандері. За маршрутом руху колони відбулись зупинки для вшанування визначних діячів української історії: біля таблиці Р. Дашкевичу (вул. Коперника), таблиці О. Гасину (вул. Коперника), таблиці патріарху Й. Сліпому (вул. Коперника), пам’ятника отцю М. Шашкевичу (вул. Коперника), таблиці жертвам спецслужб тоталітарних режимів (вул. С.Бандери), пам’ятника Жертв комуністичних злочинів (пл. М.Шашкевича), пам’ятника М. Вербицькому (вул. Т.Чупринки), таблиці Р. Шухевича (вул. Т.Чупринки), таблиці Є. Коновальця (вул. Є. Коновальця).

На площі біля пам’ятника Степанові Бандері хори з 20-ти районів області виконали Національний Гімн України під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також виступила дівчинка, чий батько загинув у зоні АТО. Опісля відбулась мистецька частина.

Також з 10:00 год у сквері «На валах» експонується виставка «Алея Героїв», а центральними вулицями міста пройшли патрулі в одностроях українських збройних формувань періоду національно-визвольної боротьби, які вітали львів’ян та гостей міста.

 

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews