Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Відбулося засідання Вченої ради ФМІ НАНУ

 

28 грудня 2017 р.

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

засідання Вченої ради Інституту

 

На засіданні Вченої ради ФМІ НАН України були розглянуті такі питання:

1. Звіт за завершеною у 2017 р. темою відомчого замовлення:

– ІІІ-114-15 «Розроблення методів оцінювання і способів підвищення міцності і тріщиностійкості конструкційних матеріалів та їх зварних з'єднань з урахуванням структурно-механічної деградації в експлуатаційних середовищах».

Доп. О.П. Осташ

2. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів денної форми навчання за державним замовленням набору 2017 р.

Доп. В.Р. Скальський

3. Із звітною доповіддю про наукову та науково-організаційну діяльність ФМІ НАН України у 2017р. виступив директор інституту академік НАН України Зіновій Теодорович Назарчук.

А) Вчена рада ФМІ НАНУ підтримала такі кандидатури на вибори дійсних членів (академіків) і членів- кореспондентів до Національної академії наук України з інших наукових установ академії наук:

Кушнір Роман Михайлович (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України) - на обрання академіком НАНУ (математичні проблеми механіки)

Мазур Валерій Леонідович (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів) – на обрання академіком НАНУ (матеріалознавство/металургія)

Рагуля Андрій Володимирович (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України) - на обрання академіком НАНУ (матеріалознавство/керамічні матеріали)

Ясій Петро Володимирович – на обрання членом-кореспондентом НАНУ (матеріалознавство/діагностика матеріалів)

Б) К.т.н. відділу №14 “Поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів” Володимир Миколайович Гвоздецький виступив на засіданні президії НАН України з науковою доповіддю «Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів». В зв’язку з успішним виступом за ним затверджено персональну наукову тему «Розроблення електродугових відновних і захисних покриттів з порошкових дротів».

В) Успішно завершені у 2017р. такі теми відомчого замовлення:

– (Відділ №10, зав.від., д.т.н. І.М. Дмитрах)

ІІІ-108-5 “Встановлення впливу концентрації водню в металі на міцність та роботоздатність низьколегованих сталей за умов їх статичного та циклічного навантаження у воденьвмісних середовищах” представив зав. від. №10 д.т.н.

– (відділ №3, зав.від., д.т.н. Г.М. Никифорчин)

ІІІ-110-15 «Розроблення науково-методичних підходів до консервативного оцінювання корозійно-водневої деградації конструкційних сталей за їх характеристиками опору крихкому руйнуванню».

– (Відділ №15, зав.від., д.т.н. І.М. Погрелюк)

ІІІ-112-15 «Розроблення способів поверхневого модифікування спеченого титану для підвищення корозійної тривкості в агресивних середовищах неорганічних кислот».

– (Відділ №1, зав.від., д.фіз.-мат.н. Д.Б. Куриляк)

ІІІ-113-15 «Розв'язання нових дифракційних задач для розвитку електро­магнітного та акустичного неруйнівного контролю конструкційних матеріалів».

– (Відділ №12, зав.від., д.т.н. Я.Л. Іваницький)

ІІІ-109-15 «Розроблення методів оцінювання впливу повзучості металу у водневовмісному середовищі на тривалу міцність елементів енергетичного обладнання».

– (Відділ №13, зав.від., д.х.н. І.Ю. Завалій)

ІІІ-117-15 «Розроблення нових способів синтезу, хіміко-термічної обробки і спікання воденьакумулюючих та магнітних матеріалів на основі сполук РЗМ з d-перехідними металами та Mg для підвищення їх функціональних характеристик».

– (Відділ №16, зав.від., д.т.н. М.С. Хома)

ІІІ-115-15 «Вивчення процесів наводнювання сталей різної структури у мінералізованих сірководневих середовищах з врахуванням дії механічних напружень».

– (Відділ №8, зав.від., д.т.н. Б.П. Русин)

ІІІ-116-15 «Розроблення інформаційних технологій оцінювання природно-антропогенних трансформацій екосистем природоохоронних територій для удосконалення управління їх розвитком».

Прозвітовано про роботу над цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2):

– розділ 2. “Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації”  (відповідальний академік НАНУ З. Т. Назарчук )

– розділ 3. “Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій об’єктів тривалої експлуатації”  (відповідальний чл.-кор. НАНУ В. І. Похмурський)

Прозвітовано про виконання договору №Ф73/51-2017 з ДФФД

«Фотопружні і акустооптичні характеристики кристалів з періодичною зміною показника заломлення» (відповідальний д.фіз.-мат.н. від. №5 Б.Г. Мицик).

та теми ІІІ-111-15 «Встановлення корозійно-адсорбційного впливу свинцевих розплавів на експлуатаційну деградацію властивостей феритно-мартенситних та аустенітних сталей» (відповідальний д.т. н. від. №15 В.М. Федірко)

Г) У 2017р. у ФМІ НАНУ було здійснено фінансову перевірку. Рахункова палата серйозних зауважень не виявила.

Спеціально створена комісія перевіряла наукову і науково-організаційну діяльність Інституту. Роботу Інституту визнано успішною. В зв’язку з чим ФМІ НАНУ може бути фінансово відзначений, якщо буде прийняте відповідне рішення новоствореним Науковим комітетом Нац. Ради з питань розвитку науки і технологій.

Д) ФМІ НАНУ надано право готувати кадри вищої кваліфікації.

В інституті діє дві спеціалізовані ради.

За рік захищено 2 докторські дисертації: Учанін В.М., Юзефович Р.М. та 7 кандидатських дисертацій: Романишин Р.І., Торська Р.В., Чучман М.Р., Хабурський Я.М., Войтович А.А., Мельник М.І., Ліснічук А.Є.

Прийнято до розгляду три роботи на здобуття ступеня кандидата наук: Хлопик О.М., Свірська Л.М., Гаврилюк М.Р.

Е) За рік співробітниками ФМІ НАНУ отримані премії академії наук України, Президента України, грант Польської Академії наук. Молоді науковці перемогли у конкурсі на здобуття фінансування НД проектів. Науковцям ФМІ НАНУ присуджено премії О.І. Лейпунського та Г.В.Карпенка, а також преміями Львівської обласної державної адміністрації відзначено фахівців та молодих спеціалістів Інституту.

  • ФМІ НАНУ був співорганізатором IX-ої Українсько-польської науково-практичної конференції "Електроніка та інформаційні технології"" (ЕлІТ-2017), яка відбулась у с.м.т. Чинадієво Закарпатської обл. 28–31 серпня 2017р.
  • У ФМІ НАНУ 27–29 вересня 2017р.було проведено XXV Відкриту науково-технічну конференцію молодих науковців і спеціалістів.
  • ФМІ НАНУ був співорганізатором ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференціїКомп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій”, на базі Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП),  присвяченій пам’яті професора, д.т.н. Синицького Лева Ароновича, яка відбулась 28-30 вересня 2017р. (м. Рівне).
  • Цього року співорганізаторами Міжнародного форуму молодих науковців з прикладної фізики та інженерії (2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, YSF–2017) виступили представники Ради молодих вчених Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України та Львівського національного університету імені Івана Франка, який відбувся 17-20 жовтня 2017р. на базі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Є) Підписана угода про співпрацю з Пекінським інститутом авіаційних технологій (AVIC Manufacturing Technology Institute (КНР))

Ж)  Видано 4 томи довідникового посібника 

З)  Схвалено створення лабораторії вихрострумового контролю у відд. №17 

И) На протязі року співробітники Інституту працювали неповний робочий день, в грудні місяці ситуація з фінансуванням покращилась.

За рік загальний фонд фінсування склав 37 млн. 940 тис.грн, з них 64% – загальне бюджетне фінансування, 25% – спец. фонди.

І) З переходом на електричне опалення відзначено суттєву економію коштів.

 

У висновку наукову, господарську та фінансову діяльність ФМІ НАН України визнано задовільною.

Директор Інституту Зіновій Теодорович Назарчук подякував Вченій раді, керівникам відділів, науковцям, всім працівникам  ФМІ НАНУ за проведену роботу.

Вчена рада затвердила річний звіт Інституту, який буде переданий для затвердження на бюро відділення.

Також директор Інституту Зіновій Теодорович Назарчук привітав всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Побажав всім міцного здоров’я, процвітання і плідної роботи на благо України!

Powered by CuteNews