Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Відбулась звітна наук. сесія комплексної програми наук. досліджень НАНУ «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики…»

7 грудня 2017 р. відбулась звітна наукова сесія цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» на базі Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Відкрив наукову сесію голова Наукової ради Програми академік НАН України Ю.М.Солонін, який коротко охарактеризував хід виконання Програми у поточному році, основні здобутки та проблеми в її реалізації. Було відзначено важливість того, що Програма дає можливість розвивати дослідження з таких актуальних напрямів досліджень, як водневі та паливно-комірчані технології.

На сесії було заслухано звіти за науковими проектами з трьох напрямів Програми:

  • отримання водню;
  • зберігання водню;
  • паливні комірки.

У роботі наукової сесії взяли участь керівники та виконавці проектів Програми. Було заслухано і обговорено 17 усних та 11 стендових доповідей, які представляли майже 130 співавторів з 14 установ 5 Відділень Академії.

Виконання проектів Програми дозволило охопити та запропонувати вирішення низки фундаментальних і прикладних проблем, спрямованих на створення нових матеріалів, технологічних процесів та конструкцій, які можуть стати основою впровадження в Україні відновлюваних джерел енергії, водневих і паливно-комірчаних технологій.

Зокрема, проведено дослідження нових речовин, які є перспективними для створення матеріалів, що характеризуються здатністю до накопичення водню. Отримані сплави-композити на основі магнію здатні накопичувати від 5 до 6,5 мас. % водню. Вони характеризуються зниженими температурами початку виділення водню і підвищеною кінетикою процесів гідрування-дегідрування. Розроблені матеріали можуть бути використані в стаціонарних умовах, в системах автономного енергозабезпечення, особливо в комплексі з високотемпературними твердооксидними паливними комірками.

В ході роботи сесії було також зазначено важливість та актуальність отриманих наукових і науково-технічних результатів, а також той факт, що частина результатів при подальшій співпраці з підприємствами та організаціями відповідного профілю можуть знайти практичне використання.

На завершення наукової сесії виступили голова Наукової ради Програми академік НАН України Ю.М.Солонін, а також керівники проектів Ю.К.Пірський, О.Д.Васильєв, Г.Я.Колбасов, О.М.Дудник і Ю.П.Морозов.

На думку керівника Програми академіка НАН України Ю.М.Солоніна, розроблені протон-провідні керамічні комірки мають реальний шанс бути впровадженими, оскільки вже запропоновано пілотні проекти окремих паливних комірок і макетні зразки. У інших виступах було зазначено, що наукова звітна сесія відбулася на високому рівні завдяки змістовним науковим доповідям, які були присвячені вирішенню актуальних проблемам розвитку фундаментальних основ відновлюваних джерел енергії, водневих і паливно-комірчаних технологій.

Основні результати доповідей учасників звітної наукової сесії ввійшли до збірки тез, підготовленої та виданої робочою групою при Науковій раді Програми.

В межах роботи звітної наукової сесії було проведено засідання робочої групи при Науковій раді програми, присвячене виконанню проектів Програми у 2017 році. За результатами розгляду усних і стендових доповідей робоча група провела експертну оцінку результатів виконання проектів Програми у 2017 році та надала рекомендації Науковій раді програми щодо фінансування досліджень в межах Програми в 2018 році.

 

Робоча група наукової ради Програми

 

P.S. На сесії були представлені доповіді за участю працівників ФМІ НАНУ, а саме:

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ: СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРА. ВПЛИВ ФАЗОВОГО ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ДЕСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЦИКЛІЧНУ СТІЙКІСТЬ

Завалій І.Ю., Березовець В.В., Денис Р.В., Рябов О.Б.

Фізико-механічний інститут НАН України

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ КЕРАМІЧНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК ТА РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

Осташ О.П.(1), Василів Б.Д.(1), Подгурська В.Я.(1), Пріхна Т.О.(2), , Свердун В.Б.(2), Васильєв О.Д.(3), Бродніковський Є.М.(3), Полішко І.О.(3)

(1) Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,

(2) Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,

(3) Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

 

В рамках програми «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» (http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/index.html) ФМІ НАНУ виконує два проекти:

1) Проект №16 “Розроблення нових сплавів та композитів на основі магнію як ефективних водень-акумулюючих матеріалів для застосування у пристроях постачання водню”

http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/16p.html

Партнер проекту: Інститут енергетичних технологій, Кєллер, Норвегія

Контактна особа: Завалій Ігор Юліанович, відповідальний виконавець, професор

2) Проект №25 “Вивчення механізмів впливу робочого середовища на фізико-механічні характеристики матеріалів керамічних паливних комірок та розроблення технологій їх підвищення”

http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/25p.html

Контактна особа: Осташ Орест Петрович, докт.техн.наук, професор

 

Голова Наукової ради Програми «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» академік НАН України Юрій Михайлович Солонін відвідає Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка  НАН України 15 грудня 2017р.

Powered by CuteNews