Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Відбулося засідання Вченої ради ФМІ НАНУ

 

14 грудня 2017 р.

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

засідання Вченої ради Інституту

 

На засіданні Вченої ради ФМІ НАН України були розглянуті такі питання:

1. Вченою радою Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка шляхом таємного голосування одноголосно для участі у виборах НАН України на посаду члена–кореспондента НАН України (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства / Матеріалознавство. Корозія металів) обрано д.т.н., зав відділу №16 «Корозійного розтріскування металів» Хому Мирослава Степановича.

Доп. З.Т. Назарчук

2. Звіти за завершеними у 2017 р. темами відомчого замовлення:

– ІІІ-117-15 «Розроблення нових способів синтезу, хіміко-термічної обробки і спікання воденьакумулюючих та магнітних матеріалів на основі сполук РЗМ з
d-перехідними металами та Mg для підвищення їх функціональних характеристик».

Доп. І.Ю. Завалій

– ІІІ-112-15 «Розроблення способів поверхневого модифікування спеченого титану для підвищення корозійної тривкості в агресивних середовищах неорганічних кислот».

Доп. І.М. Погрелюк

– ІІІ-115-15 «Вивчення процесів наводнювання сталей різної структури у мінералізованих сірководневих середовищах з врахуванням дії механічних напружень».

Доп. М.С. Хома

– ІІІ-116-15 «Розроблення інформаційних технологій оцінювання природно-антропогенних трансформацій екосистем природоохоронних територій для удосконалення управління їх розвитком».

Доп. Б.П. Русин

3. Звіти за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2):

– розділ 2. “Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації”

Доп. З. Т. Назарчук

– розділ 3. “Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій об’єктів тривалої експлуатації.”

Доп. В. І. Похмурський

4. У відд. №17 з 01.01.2017р планується створення лабораторії вихрострумового контролю. Оголошено конкурс на вакантну посаду завідуючого цієї лабораторії.

Доп. В.Р. Скальський

5. Поточні питання:

Директор Інституту академік З.Т. Назарчук нагадав, що 15 грудня ФМІ НАНУ відвідає делегація КНР.

Річний звіт Інституту буде розглянуто на наступній Вченій раді Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, яка відбудеться 28 грудня 2017 року.

Powered by CuteNews