Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


26 вересня 2017р. відбулося засідання Вченої ради ФМІ НАНУ

26 вересня 2017 р.

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

засідання Вченої ради інституту

Із звітною доповіддю про наукову та науково-організаційну діяльність ФМІ НАН України за період 2012-2016 рр. виступив директор інституту академік НАН України Зіновій Теодорович Назарчук.

З доповненнями виступив почесний директор ФМІ НАН України академік Володимир Васильович Панасюк.

 

У доробку співробітників Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка за період 2012-2016 рр. є багато здобутків.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Фізичні основи та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування
 • Фізико-хімічна механіка руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Інститут структурно складається з 16-ти наукових відділів та двох науково-дослідних лабораторій. На сьогодні в інституті працює близько 400 співробітників, серед них 7 членів НАН України, 39 докторів та 104 кандидати наук.

На базі Фізико-механічного інституту функціонують наукові школи з проблем:

 • технічної діагностики та дистанційного зондування;
 • механіки крихкого руйнування матеріалів і міцності конструкцій;
 • корозії та захисту металів від корозії;
 • теорії та методів неруйнівного контролю властивостей матеріалів і діагностики стану елементів конструкцій;
 • матеріалознавства та інженерії поверхні металів.

Ці школи реалізують свою діяльність через наукові семінари, які очолюють відповідно: академіки НАН України З.Т. Назарчук, В.В. Панасюк, члени-кореспонденти НАН України В.І. Похмурський, В.Р. Скальський, І.М. Дмитрах, В.М. Федірко, О.Є. Андрейків, а також доктори наук О.П. Осташ і Г.М. Никифорчин.

В інституті функціонує створений з ініціативи Ради молодих науковців та спеціалістів ФМІ науково-навчальний семінар молодих спеціалістів: „Наукові школи ФМІ – естафета поколінь” (керівники: д.х.н. І. Ю. Завалій, к.т.н. А. Т. Синявський).

В інституті діють Наукові ради під керівництвом академіка Панасюка В.В. та члена-кореспондента НАН України Похмуського В.І., Спеціалізовані ради під керівництвом академіка Назарчука З.Т.  та академіка Панасюка В.В. , Рада молодих науковців та спеціалістів під керівництвом к.т.н. Франкевич Л.Ф.

 

В інституті створено теорію адсорбційної та водневої втоми сталей, розвинуто теорію граничної рівноваги деформівних тіл із дефектами типу тріщин, що заклало основи нового напрямку в механіці матеріалів, розвинуто новий науковий напрям – фізико-хімічну механіку руйнування та міцності матеріалів, опрацьовано нові методи локальної зміцнювальної термообробки зварних швів і поверхневого зміцнення деталей машин, створено нові прилади та системи для дослідження космічних об'єктів.

Суттєвого розвитку в інституті набули математична теорія дифракції хвиль, теорії сигналів і електричних кіл. Вченими ФМІ запропоновано нові методи обробки зображень, відбору і перетворення сигналів, підвищення їх завадостійкості при геофізичних та космічних дослідженнях.

Результати виконаних в інституті наукових досліджень за період 2012-2016рр. опубліковано у 33 монографіях, за даний період вийшло 30 номерів міжнародного наукового журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, 9 – збірника наукових праць “Відбір і обробка інформації”, надруковано 1864 наукових публікації, 616 з них зарєєстровано у наукометричній базі даних Web of Science, 413 – в інших базах.

Фахівці інституту зробили вагомий внесок у розв’язання великомасштабних науково-технічних проблем, серед яких: розробка та атестація високоміцних та корозійнотривких металічних матеріалів для суднобудівної та енергетичної промисловості; розробка конструкцій і технологій виготовлення породоруйнівного шарошкового інструменту для вугільної промисловості; створення та організація виробництва комплексу апаратури для розвідки і оцінювання запасів корисних копалин; атестація конструкційних матеріалів для космічної техніки, що контактує з водневовмісними середовищами; розробка та виготовлення апаратури для керування космічними апаратами; організація вітчизняного виробництва тепло- та корозійнозахищених труб для комунального господарства України; розроблення ефективних неруйнівних методів і засобів для надійної експлуатації авіаційної техніки; створення апаратури для діагностики стану підземних комунікацій та реалізація ін’єкційних технологій відновлення пошкоджених елементів будівельних конструкцій.

 

У інституті значна увага приділяється розвитку експериментальної бази, зокрема:

 • функціонуванню радіоінтерферометра УРАН-3, який є складовою частиною української системи радіоінтерферометрів УРАН Національної академії наук України;
 • розвитку досліджень в галузі екологічного моніторингу Шацького Національного природного парку в рамках діяльності Шацької міжвідомчої науково-дослідної лабораторії, яка створена згідно з постановами Бюро ВФТПМ та Бюро Президії НАН України;
 • створено центр колективного користування науковими приладами „Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу”.

За результатами багаторічних спільних наукових досліджень українських, білоруських та польських вчених створено міжнародний транскордонний біосферний заповідник ЮНЕСКО «Західне Полісся». Функціонування транскордонного біосферного заповідника ЮНЕСКО «Західне Полісся» сприяє вирішенню проблеми збереження унікальних природних комплексів даного регіону.

Окрім того,  важливою складовою праці науковців інституту є практика впровадження прикладних наукових розробок в промислову експлуатацію через успішну реалізацію цільових інноваційних проектів, а також через госпрозрахункові структури інституту – ДПІЦ "Техноресурс", ДПІЦ "Львівантикор", ДМП "Газотермік".

Наукові та науково-технічні розробки інституту відзначено Державними преміями України у галузі науки і техніки, іменними преміями НАН України.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка співпрацює з 50 освітніми та науковими установами з 20 міст України.

Підписана низка домовленостей про співпрацю з іноземними науковими організаціями, зокрема, Польщею, Францією, Нідерландами, Німеччиною, США, Мексикою, Великою Британією, Кореєю та ін.

Понад 20 співробітників інституту є членами міжнародних організацій та комітетів, цілий ряд з них входять до їх керівних органів:

Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України разом з Українською асоціацією корозіоністів проведено низку Міжнародних конференцій-виставок з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів «КОРОЗІЯ». Ці конференції, єдині в Україні з цієї галузі науки, сприяють ознайомленню науковців і виробничників з новими досягненнями в галузі протикорозійного захисту.

За звітний період проведено:

 • Конференцію та польсько-українсько-німецьку літню школу- семінар “Механіка руйнування та міцність конструкцій”;
 • Міжнародну конференцію “Математичне моделювання в теорії електромагнетизму”;
 • Конференції “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації“.

 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

 запрошує прийняти участь в роботі

XXV Ювілейної науково-технічної конференції

молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАН України,

яка відбудеться

27-29 вересня 2017р.

в приміщенні ГК Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України.

 

Програма конференції:

http://www.ipm.lviv.ua/ysc2017/PROGRAMBOOK.pdf

Powered by CuteNews