Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


18 травня 2017р. відбулося засідання Вченої ради ФМІ НАН України, присвячене Фестивалю науки

 

18 травня 2017 р.

в актовому залі

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка

відбулося

засідання Вченої ради ФМІ НАН України,

присвячене Фестивалю науки

 

Було заслухано дві доповіді, виступи з доповненями і запитаннями:

 

1. Д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ, гол. н. с. відділу №15 “Високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах” Федірко Віктор Миколайович виступив із доповіддю “Г.Г. Максимович – засновник наукової школи „Високотемпературна міцність конструкційних матеріалів у газових та рідкометалевих середовищах””.

 

 

 

Максимо́вич Гео́ргій Григо́рович (26 квітня 1922р., с. Горостита, Люблінське воєводство, повіт Володава — † 4 березня 2007р.) український вчений в царині фізико-хімічної механіки матеріалів,  в галузі матеріалознавства та міцності матеріалів, з 1978р. член-кореспондент НАН України, 1979р. лауреат премії ім. Є.О. Патона, заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями. 

У 1951 р. закінчив механічний факультет Львівського політехнічного інституту і відтоді пов'язав свою наукову долю з Фізико-механічним інститутом НАН України (до  1964 р. — Інститут машинознавства та автоматики АН УРСР). Тут він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу, заступника директора інституту з науково-дослідної роботи, радника дирекції установи.

У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1970 р. — докторську на тему «Дослідження стабільності деяких фізико-механічних властивостей металів і сплавів».

З 1958р. по 1988р. працює заступником директора з наукової роботи ФМІ НАН України, зав. відділу високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у рідинних та газових середовищах.

1988—2000 рр.— радник дирекції.

2000—2001рр. — гол. н. с.

2001—2007рр. — ст. н. с.

Г.Г. Максимович здійснив фундаментальні дослідження структури і фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів під впливом різних видів і рівнів навантаження, температури при одночасній дії робочих середовищ. Вивчив поведінку тугоплавких конструкційних матеріалів і сплавів на їх основі в умовах кімнатної і підвищених температур у вакуумі, інертних газових та робочих агресивних середовищах, зокрема у розплавах лужних металів, а також визначив оптимальні способи термічної обробки високоміцних корозійностійких сталей.

Значний вклад вніс Георгій Григорович у розв'язання проблем застосування конструкційних композиційних матеріалів, армованих дискретними і неперервними волокнами та сітками, а також використання металічних покриттів як засобу захисту деталей машин та елементів конструкцій від корозії і корозійно-механічного руйнування.

Уся діяльність вченого була пов'язана з дослідженням закономірностей і механізмів інтенсифікації та локалізації процесу деформування твердого тіла під впливом зовнішнього активного робочого середовища в умовах підвищених температур, з визначенням взаємодії деформованих матеріалів з цими середовищами, вивченням технологічних аспектів керування фізико-механічними властивостями металів і сплавів.

Г.Г. Максимович багато зробив для становлення і формування колективу Фізико-механічного інституту, створення ряду оригінальних наукових лабораторій, у створенні і побудові спортивно-оздоровчого табору “Світязь” при Шацькій експериментальній базі та будівництві на схилі гори Кремінь у смт Славсько у Карпатах Будинку творчості “Опір”, монтажу гірськолижного витягу (довжина 1200 метрів).

Під його керівництвом здійснювалась підготовка наукових кадрів: захищено 30 кандидатських і докторських дисертацій. Перу вченого належить понад 400 праць, у тому числі 10 монографій. Він — автор 35 винаходів.

Чимало сил та енергії Г.Г. Максимович віддав науково-організаційній роботі. Зокрема, він був заступником голови Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, протягом багатьох років очолював Львівську обласну раду Спілки наукових та інженерних об'єднань України.

Обирався почесним членом науково-технічних товариств машинобудівників СРСР, почесним членом Екзекутиви Світової федерації українських інженерних товариств.

27 квітня 2017р. з нагоди 95-ліття від дня народження Максимовича Г.Г. у ФМІ НАН України відбувся Науковий семінар.

Про Георгія Григоровича згадали теплими словами і світлою пам’яттю ті, хто його знав і працював з ним.

 

2. Д.т.н., професор, зав. відділу №16 “Корозійного розтріскування металів” 

 

Хома Мирослав Степанович  

виступив з доповіддю

“Руйнування сталей у сірководневих середовищах”,

яка буде слухатись на засіданні Президії НАН України.

 

 

 

Powered by CuteNews