Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


ВІТАЄМО ЛАУРЕАТІВ!
Print FullPage 21 9,05 пт 9,05 пт false false false MicrosoftInternetExplorer4
13 квітня 2017 року відбулась річна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України у 2016 році.
У доповіді президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона були представлені основні отримані минулого року результати фундаментальних і прикладних досліджень НАН України з широкого спектру галузей наукових знань та практичних застосувань.
У сесії взяли участь члени НАН України, наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Академії, представники органів державної влади та наукової громадськості.
В межах заходу відбулося нагородження лауреатів премій імені видатних учених України. Серед нагороджених й працівники нашого Інституту.
За цикл праць "Методологічні засади акустико-емісійного діагностування обладнання атомних станцій" Премія НАН України імені Олександра Ілліча Лейпунського ПРИСУДЖЕНА:
Назарчуку Зиновію Теодоровичу, академіку НАН України, директору Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;
Скальському Валентину Романовичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;
Неклюдову Івану Матвійовичу, академіку НАН України,головному науковому співробітнику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".
  
Премія НАН України імені Олександра Ілліча Лейпунського встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі ядерної енергетики. Засновано  премію 2007 року та названо на честь видатного українського фізика, фахівця з атомної та ядерної фізики, ядерної техніки, академіка АН УРСР Олександра Ілліча Лейпунського.
Присуджується премія Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України з циклічністю 3 роки. Вперше премія імені О.І. Лейпунського була присуджена за підсумками конкурсу 2007 р. 6 лютого 2008 року.
 
За цикл праць "Розвиток методів обробки конструкційних матеріалів для підвищення їх тріщиностійкості і термінів експлуатації з урахуванням впливу робочих середовищ" премію імені Г. В. Карпенка ПРИСУДЖЕНО:
Новікову Миколі Васильовичу, академіку НАН України, почесному директору Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;
Андрейківу Олександру Євгеновичу, члену-кореспонденту НАН України, професору Львівського національного університету імені Івана Франка;
Лавріненку Валерію Івановичу, доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.
 
Премію імені Г. В. Карпенка для відзначення вчених «За видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки і матеріалознавства» засновано Академією наук України у 1987 році. Лауреатами цієї почесної премії неоднократно ставали науковці нашого Інституту.
 

Вітаємо лауреатів і бажаємо нових успіхів!

Powered by CuteNews