Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Вітаємо з успішним захистом дисертації м.н.с. відділу №8 ФМІ НАНУ Торську Р.В.

 

30 березня 2017 року

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.05

у Національному університеті «Львівська політехніка»

(79013, м. Львів, вул. Професорська, 2, ауд. 218)

відбувся

прилюдний захист дисертації

м.н.с. відділу №8 методів та систем дистанційного зондування

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

ТОРСЬКОЇ Роксани Володимирівни

 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІТИНГОПОДІБНИХ ДЕФЕКТІВ

МЕТОДОМ КОМІРКОВИХ АВТОМАТІВ»,

 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

 

Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

 

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович,

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу методів та систем дистанційного зондування.

Офіційні опоненти: 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Журавчак Любов Михайлівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, професор кафедри програмного забезпечення;

кандидат технічних наук, доцент Пукас Андрій Васильович, Тернопільський національний економічний університет МОН України, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

Powered by CuteNews