Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації ст.н.с., зав. лаб. вібродіагностики ФМІ НАНУ Юзефовича Р.М.

 

 

6 квітня 2017 р.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05

у Національному університеті “Львівська політехніка”

(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу)

відбувся

прилюдний захист дисертації

 

 

ст.н.с., зав. лаб. вібродіагностики ФМІ НАН України

ЮЗЕФОВИЧА Романа Михайловича

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ПЕРІОДИЧНО НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ МЕХАНІЗМІВ,

 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

Науковий консультант:

доктор фізико-математичних наук, професор Яворський Ігор Миколайович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), провідний науковий співробітник лабораторії вібродіагностики.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Бомба Андрій Ярославович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики

доктор технічних наук, професор Романишин Юрій Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

доктор технічних наук, професор Мислович Михайло Володимирович, Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ, завідувач відділу теоретичної електротехніки

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

Powered by CuteNews