Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Які є зміни у нових вимогах до оформлення дисертацій

 

МОН України

спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел в дисертації;

унормувало питання використання мов при написанні роботи;

додало до структури дисертації анотацію.

Такі зміни передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40

(зареєстрованого в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023).

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Більш простими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел в дисертації.

Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України

«Інформація та документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

 або один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт.

Нагадаємо, що про правомірність використання нового стандарту

ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

замість стандарту

ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання» (ГОСТ 7.1—2003, IDT)

йшла мова на практичному семінарі

«Міжнародний реєстр науково-інформаційних матеріалів база даних CrossRef: можливості та переваги», що відбувся 23 листопада 2016 р. у Києві,

організований спільно ВД «Академперіодика» НАН України та Передплатним агентством «УКРІНФОРМНАУКА»

(доповідь Радченко А.І. «Про новий стандарт «Бібліографічне посилання. загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015)»).

http://u-i-n.com.ua/ua/news/?news_id=25

 Нагадуємо також, що ВД «Академперіодика» НАН України випущено в світ методичні рекомендації та змінено вимоги до оформлення використаних джерел у пристатейних переліках посилань і списках літератури до книжкових видань відповідно до нового Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», який набув чинності 1 липня 2016 року.

Powered by CuteNews