Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Вітаємо з успішним захистом дисертації м.н.с. відділу №16 ФМІ НАНУ ЧУЧМАНА М.Р. та м.н.с. відділу №3 ФМІ НАНУ ХАБУРСЬКОГО Я.М.

15 лютого 2017р.

на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка НАН України відбулися прилюдні захисти дисертацій:

м.н.с. відділу №16 ФМІ НАНУ “Корозійного розтріскування металів” ЧУЧМАНА Мар’яна Романовича “НАВОДНЮВАННЯ ТА ОПІР РУЙНУВАННЮ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ У СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА СТАТИЧНИХ ТА ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ”,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України (Науковий керівник: д.т.н., професор Хома Мирослав Степанович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), завідувач відділу корозійного розтріскування металів. Офіційні опоненти: д.т.н., професор Архипов Олександр Геннадійович, Східно-український національний університет ім. В. Даля, завідувач кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств та д.т.н., доцент Курмакова Ірина Миколаївна, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка МОН України (м. Чернігів), завідувач кафедри хімії),

 

а також

 

м.н.с. відділу №3 ФМІ НАНУ “Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів” ХАБУРСЬКОГО Ярослава Мирославовича “РОЗРОБЛЕННЯ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (Науковий керівник: д.т.н., професор Никифорчин Григорій Миколайович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), завідувач відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів. Офіційні опоненти: д.т.н., професор Чигиринець Олена Едуардівна, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ім. І. Сікорського МОН України (м. Київ), завідувач кафедри фізичної хімії та д.т.н., доцент Курмакова Ірина Миколаївна, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка МОН України (м. Чернігів), завідувач кафедри хімії).

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

Powered by CuteNews