Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Вітаємо з успішним захистом дисертації м.н.с. відділу №8 ФМІ НАНУ РОМАНИШИНА Р.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

3 лютого 2017р.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.221.01 Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка НАН України відбувся прилюдний захист дисертації м.н.с. відділу №8 ФМІ НАНУ “Методів та систем дистанційного зондування”

РОМАНИШИНА Ростислава Ігоровича

“РОЗВИТОК УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОШКОДЖЕНОСТІ МЕТАЛУ НА ОСНОВІ РЕЄСТРАЦІЇ ЗВОРОТНЬО-РОЗСІЯНОГО СИГНАЛУ”

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.10 – діагностика матеріалів та конструкцій. Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Науковий керівник:

к.т.н., ст.н.с. Кошовий Володимир Вікторович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, провідний науковий співробітник відділу методів та систем дистанційного зондування.

Офіційні опоненти:

д.т.н., доцент Лютак Ігор Зіновійович, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

к.т.н., доцент Окіпний Ігор Богданович, Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, доцент кафедри технології і обладнання зварювального виробництва

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

 

Powered by CuteNews