Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


25-та річниця Незалежності України! З святом вас, друзі!
"24 серпня відзначається велике свято – 25-та річниця Незалежності України. За час, що минув відтоді, як український народ виборов собі право самостійно вирішувати власну долю, вдалося зробити багато чого, чим ми за правом можемо тепер пишатися. Великий внесок у скарбницю загальнонаціональних надбань зробила і Національна академія наук України – провідна наукова організація держави, одним зі статутних завдань якої є посилення впливу результатів фундаментальних і прикладних досліджень на інноваційний розвиток економіки, освіти й культури нашої країни. Впродовж цієї чверті століття вчені нашої Академії зосереджували свої зусилля насамперед на здійсненні наукових досліджень і створенні розробок, що відповідають, з одного боку, сучасним тенденціям розвитку науки й техніки, а з іншого – потребам економічного, соціального та технологічного розвитку нашої держави. 
Потужний потенціал Академії, втілений у багаторічному науковому доробку її установ, є перспективним для використання в паливно-енергетичному комплексі та атомній енергетиці, видобувній галузі й раціональному природокористуванні, у медицині та сфері охорони здоров’я, агропромисловому комплексі. Чимало зусиль докладається для створення нових матеріалів, методів їх з’єднання і оброблення, наноматеріалів і нанотехнологій, інформаційних технологій і систем. Роботи вчених-суспільствознавців спрямовані на вироблення політико-правових, економічних і управлінських механізмів зміцнення конкурентоспроможності України, формування суспільства й економіки знань," – пише у своїй статті з нагоди прийдешнього
Дня Незалежності України президент Національної академії наук України академік НАН України Борис Євгенович Патон.
Більше про внесок учених Академії у становлення нашої незалежної держави дізнавайтеся за посиланням: http://www.golos.com.ua/article/274705
Powered by CuteNews