Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


ХІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З КРИСТАЛОХІМІЇ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ СПОЛУК

ХІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З КРИСТАЛОХІМІЇ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ СПОЛУК
(XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTAL CHEMISTRY OF INTERMETALLIC COMPOUNDS)

      25-29 вересня 2016 року у Львові відбудеться ХІІІ Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук, співорганізаторами якої виступають Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Західний науковий центр НАН України та МОН України і Комітет кристалографів України.

        Метою заходу є представлення й обговорення найновіших результатів наукових досліджень у галузі синтезу, кристалічної структури та властивостей інтерметалічних сполук.

      Програмою заходу передбачено виступи запрошених лекторів (орієнтовна тривалість кожної доповіді – 30 хв.), усні презентації та стендові сесії.

       Робоча мова конференції – англійська.

      Місця проведення заходу: головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1) та Будинок вчених (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 6).

        Реєстрація учасників триватиме до 31 серпня 2016 року.

      Докладна інформація про конференцію (умови участі в заході, зразки реєстраційних форм і оформлення наукових доповідей, списки запрошених лекторів, культурна програма та інше) доступна на її офіційному Інтернет-сайті – за адресою: http://chem.lnu.edu.ua/conference/imc/


            XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds will take place September 25-29, 2016 in Lviv.

   Organizers: Ministry of Education and Science of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine
Western Scientific Center, Ukrainian Crystallographic Committee. 
The conference will provide a forum to present and discuss new results on synthesis, crystal structure and properties of intermetallic and related compounds.
The scientific program will include invited lectures (30 min), oral presentations (15 min) and poster sessions.

   The conference language is English.

   The conference will take place in the main building of the Ivan Franko National University of Lviv (Universytetska St. 1) and the House of Scientists (Lystopadovogo Chynu St. 6).

   August 31, 2016 – deadline for registration. More information about this conference is available on its official  web-site: http://chem.lnu.edu.ua/conference/imc/

Powered by CuteNews