Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


РІЧНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАН УКРАЇНИ

Президія НАН України на засіданні 17 лютого цього року ухвалила рішення про проведення 12-14 квітня 2016 року чергової щорічної сесії Загальних зборів Національної академії наук України та затвердила програму сесії.

    Президія НАН України врахувала те, що частиною восьмою статті 17 нового Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що у сесіях Загальних зборів Академії мають брати участь із правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами НАН України. Їх кількість повинна становити не менше половини кількості дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України, які братимуть участь у сесії.
    Для реалізації нової норми Закону Президія НАН України на цьому ж засіданні ухвалила постанову, якою передбачено, що квоти делегування наукових працівників будуть затверджені на засіданні Президії Академії 2 березня 2016 року. Цьому передуватиме уточнення відділеннями НАН України списків дійсних членів і членів-кореспондентів, які будуть присутні на сесії Загальних зборів Академії, та визначення  на підставі цих даних, а також даних про чисельність наукових працівників в установах відділень  станом на 01.01.2016 квот делегування наукових працівників для кожного з відділень та, окремо, для установ при Президії Академії.
    Квоти делегування визначатимуться пропорційно до частки наукових працівників наукових установ відділення від загальної кількості усіх наукових працівників Академії. При цьому, Президія НАН України вирішила, що якщо кількість наукових працівників в окремих установах є недостатньою для делегування за цим принципом представників для участі у сесії Загальних зборів НАН України, будуть виділені додаткові квоти у розмірі одного делегованого наукового працівника на кожну таку установу. Таким чином кожна наукова установа Академії матиме своє представництво на сесії Загальних зборів НАН України. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 17.02.2016 № 43


 ПРОГРАМА
річної сесії Загальних зборів НАН України 12-14 квітня 2016 р.


12-13 квітня 2016 р.
Загальні збори відділень НАН України

 

Питання для розгляду:
 1. Про підсумки наукової діяльності установ відділень НАН України у 2015 р. та перспективи розвитку досліджень і розробок з відповідних напрямів.
2. Наукові доповіді з найвагоміших фундаментальних результатів.
3. Обговорення доповідей та прийняття постанов загальних зборів відділень НАН України.
4. Поточні питання.

 
14 квітня 2016 р.
 Загальні збори НАН України
(актовий зал Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка)


1. Відкриття зборів.
2. Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є.Патона.
3. Обговорення доповіді та прийняття постанови Загальних зборів НАН України.
4. Про Статут Національної академії наук України.
5. Вручення Золотої медалі імені В.І.Вернадського та дипломів лауреатам премій імені видатних учених України.
6. Поточні питання.

 

Powered by CuteNews