Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Відбулась конференція молодих науковців ФМІ 2015

У Х В А ЛА

XXІV відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України КМН - 2015

Конференція відбулася з 20 по 22 жовтня 2015 року у Львові. Основними організаторами конференції були Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України та Рада молодих науковців і спеціалістів ФМІ за підтримки профкому ФМІ, Корпорації “Енергоресурс-інвест”; Західноукраїнського об’єднаного осередку IEEE, ДПІЦ “Техно-Ресурс”, ДМП “Газотермік”.

Мета проведення конференції:

  • підтримка молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАН України та інших наукових і навчальних установ у підвищенні їх професійної кваліфікації та наукового рівня;
  • обмін ідеями та підходами, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу та захисту основних положень роботи.

На ХХІV відкриту науково-технічну конференцію молодих науковців і спеціалістів ФМІ КМН-2015 було подано і опубліковано 68 доповідей. Тематика цьогорічної конференції охоплювала 4 напрямки: “Механіка руйнування та міцність матеріалів”, “Сучасні проблеми матеріалознавства”, “Захист матеріалів від корозії”, “Інформаційні та діагностичні системи”. Було проведено одне пленарне засідання на якому з лекціями для учасників конференції виступили провідні вчені Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.

У роботі на конференції взяло участь близько 60 молодих науковців (з них приблизно половина з інших міст, що представляли 20 установ із різних регіонів України, а саме Львова, Києва, Харкова Луцька, Дніпропетровська, Миколаєва, Сум, Херсона, Дрогобича.

Конференція ухвалила:

1. Відзначити кращі доповіді учасників:

дипломом ІІІ ступеня:

Андрія Войтовича:

Національний університет «Львівська політехніка»

за доповідь: Войтович А.А1, Михальський Р.І 2, Хомич І.Б 2, Головчук М.Я.1

 (1ФМІ, 2НУ ЛП) «Мікроструктури наплавлених шарів на основі порошкового дроту Cr10B3 із додаванням Al, Mg»;

дипломом ІІІ ступеня:

Юрія Канюка:

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Канюк Ю.І. (ФМІ) «Енергетичний підхід до моделювання росту втомної тріщини за змішаного І+ІІІ макромеханізму руйнування»;

дипломом ІІІ ступеня:

Наталю Мельник:

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Мельник Н.П. (ФМІ) «Вплив деформації феромагнетика на параметри сигналу магнетопружної акустичної емісії»;

дипломом ІІІ ступеня:

Андрія Чорненького

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Чорненький А.Б. (ФМІ) «Вплив квазіортотропії матеріалу на коефіцієнти інтенсивності напружень у вершині тріщини»;

дипломом ІІІ ступеня:

Антона Юрченка

(Інститут монокристалів НАН України)

за доповідь: Юрченко А., Борц Я., Сангвал К., Воронов О. (Інститут монокристалів НАН України) «Механічні властивості монокристалів літій дигідрофосфату: мікротвердість та тріщиностійкість»

дипломом ІІ ступеня:

Анатолія Батуру

(Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України)

за доповідь: Batura A.S.1, Oryniak A.I.2 (1Institute for problem of strength NASU, 2National Technical University of Ukraine “KPI”) «The comparison of two numerical procedures for solution of integro-differential equation of flat crack problem»;

дипломом ІІ ступеня:

Дмитра Гаврилова

(Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

за доповідь: Гаврилов Д.С., Махненко О.В. (ІЕЗ НАНУ) «Удосконалення методу функції усадки для прогнозування зварювальних деформацій складних просторових конструкцій»;

дипломом ІІ ступеня:

Світлану Головей

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Головей С.А. (ФМІ) «Окисно-відновні процеси Сульфуру у сульфідвмісних електролітах»;

дипломом ІІ ступеня:

Анатолія Завдовєєва

(Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

за доповідь: Zavdoveev A.1,2, Poznyakov V.1, Pashinska E.2 (1Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, 2Donetsk Institute for Physics and Engineering) «Modification of structure of metals for properties controlling»;

дипломом ІІ ступеня:

Олексія Костенка

(Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України)

за доповідь: Костенко О. В. «Числовий аналіз особливостей дифракції довгих хвиль на ґратках»

дипломом ІІ ступеня:

Олену Костенюкову

(Інститут монокристалів НАН України)

за доповідь: Костенюкова О.І., Безкровна О.М. (Інститут монокристалів НАН України) «Допування кристалів KDP амінокислотою L-aргінін: структурні, оптичні та міцнісні характеристики»;

дипломом ІІ ступеня:

Максима Кутлика

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Кутлик М.М,. Войтко М.В. (ФМІ) «Резонансна взаємодія SH-хвилі зі скінченною тріщиною у пружному шарі»;

дипломом ІІ ступеня:

Ігора Мірзова

(Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

за доповідь: Мiрзов I.В. (ІЕЗ НАНУ) «Визначення напружено-деформованого стану зварних конструкцій вигородки та внутрішньокорпусної шахти реактора ВВЕР-1000 з урахуванням радіаційного опромінення»

дипломом ІІ ступеня:

Юлію Сачанову

(Національний технічний університет «ХПІ»)

за доповідь: Каракуркчі Г.В., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю.,Сахненко М.Д., Сачанова Ю.І. (НТУ ХПІ) «Функціональні електролітичні покриття заліза та кобальту з тугоплавкими металами»;

дипломом ІІ ступеня:

Василя Труша

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Труш В.С.  (ФМІ) «Вплив окиснення на фізико-механічні властивості сплаву Zr-1Nb»;

дипломом І ступеня та премією:

Сергія Агеєва

(Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України)

за доповідь: Агеєв    С.М. (ІПМ НАНУ) «Моделі оцінки граничного пластичного стану елементів трубопроводів з поверхневими дефектами та їх експериментальне обґрунтування»;

 

дипломом І ступеня та премією:

Марину Козяр

(Національний технічний університет «ХПІ»)

за доповідь: Козяр М.О.1, Гапон Ю.К.1, Ненастіна Т.О.2, Глушкова М.О.1, Ведь М.В.1, Сахненко М.Д.1 (1НТУ «ХПІ», 2Харьківський національний автомобільно-дорожній університет) «Електроосадження корозійностійких покриттів сплавами кобальту з підвищеними фізико-механічними властивостями»;

дипломом І ступеня та премією:

Володимира Кулика

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Кулик В.В., Віра В.В. (ФМІ) «Оцінювання пошкоджуваності колісних сталей з нітридним зміцненням за умов кочення колеса рейкою»;

дипломом І ступеня та премією:

Андрія Лісничук

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Юхим Р. Я., Ліснічук А.Є. (ФМІ) «Тріщиностійкість фібробетону на основі цементної матриці»;

дипломом І ступеня та премією:

Віктора Лисечка

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь: Лисечко В.О. (ФМІ) «Дифракція звукової хвилі на жорсткому диску»

дипломом І ступеня та премією:

Мар’яна Чучмана

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

за доповідь Чучман М.Р. (ФМІ) «Абсорбція водню як критерій схильності трубних сталей до корозійного розтріскування у сірководневих середовищах».

2. Рекомендувати керівникам семінару молодих науковців ФМІ “Наукові школи ФМІ – естафети поколінь” розглянути відзначені доповіді для включення їх в календарний план семінарів на 2016 р.

3. Наступну конференцію провести у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України у 2017 році.

Під час проведення конференції відбулося засідання голів Ради молодих науковців відділення, на якому було прийняте рішення:

  • скласти список лабораторного обладнання кожного з інститутів відділення, придатного для проведення експериментів, зробити загальнодоступним на сайтах відповідних інститутів;
  • для кращого знайомства з науковими задачами, що розв’язуються молодими вченими різних інститутів відділення, створити інтернет-портал (сторінка у фейсбуці тощо);
  • обговорити можливість отримання міжінститутських грантів для молодих вчених з головою комісії по роботі з науковою молоддю відділення для узгодження подальших кроків.

 

 

Powered by CuteNews