Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


ЧЕРГОВІ ЗАХИСТИ ВІДБУЛИСЯ, ВІТАЄМО ЗДОБУВАЧІВ!

16 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України відбулися прилюдні захисти двох дисертацій:

  1. НАРІВСЬКОГО Олексія Едуардовича «ЗАКОНОМІРНОСТІ І МЕХАНІЗМИ ЛОКАЛЬНОЇ КОРОЗІЇ ОРОЗІЙНОТРИВКИХ СТАЛЕЙ І СПЛАВУ АУСТЕНІТНОГО КЛАСУ ДЛЯ ЄМНІСНОЇ ТА ТЕПЛООБМІННОЇ АПАРАТУРИ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Бєліков Сергій Борисович,  Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя), ректор. Робота виконана в Запорізькому національному технічному університеті

  1. ВОРОБЕЛЯ Володимира Ігоровича «ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ АМІАЧНО-ГІДРАЗИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА КОРОЗІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛІ 08Х18Н10Т ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Хома Мирослав Степанович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів), завідувач відділу корозійного  розтріскування металів.

Powered by CuteNews