Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


ВІТАЄМО ЗДОБУВАЧІВ З УСПІШНИМИ ЗАХИСТАМИ!

19 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.01 Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України відбулися прилюдні захисти двох дисертацій:

  1. ВОРОНЯКА Тараса Івановича «Розроблення методології діагностування деформованого стану конструкційних матеріалів із використанням оптико-цифрової інтерферометрії», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.02.10 – діагностика матеріалів та конструкцій. Науковий консультант – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Муравський Леонід Ігорович, завідувач відділу №5 ФМІ НАН України.

  1. ГОЛИНСЬКОГО Івана Стаховича «Розроблення методів діагностування напруженого-деформованого стану матеріалу з тріщиною цифровою кореляцією спекл-зображень», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.10 – діагностика матеріалів та конструкцій. Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Муравський Леонід Ігорович, завідувач відділу №5 ФМІ НАН України.

1 липня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України відбувся прилюдний захист дисертації СИРОТЮКА Андрія Михайловича «Методи оцінювання опору руйнуванню та міцності трубопроводів за дії корозійних і наводнювальних середовищ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Дмитрах Ігор Миколайович, завідувач відділу фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в агресивних середовищах ФМІ НАН України

 

Powered by CuteNews