Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Зустріч Президії ЦК профспілки працівників НАН України з керівництвом Академії

1 лютого 2018 року в будівлі Президії НАН України відбулася зустріч керівництва Академії в особах першого віце-президента академіка А.Г. Наумовця, віце-президента академіка В.Г. Кошечка, віце-президента академіка С.І. Пирожкова, головного вченого секретаря академіка В.Л. Богданова із Президією Центрального комітету (ЦК) профспілки працівників НАН України – головою профспілки А.І. Широковим, заступником голови профспілки В.М. Столяровим, членами Президії ЦК профспілки. На зустріч було також запрошено представників профактиву – членів ЦК профспілки працівників НАН України й голів низки первинних організацій м. Києва, а також керівників підрозділів апарату Президії НАН України.

Перший віце-президент НАН України академік А.Г. Наумовець і голова профспілки працівників НАН України А.І. Широков звернулися до присутніх зі вступними словами, окресливши нинішнє становище Академії та проблемні питання, з якими стикаються НАН України і її наукові установи.

Головний учений секретар академік НАН України академік В.Л. Богданов у своєму виступі зосередився на фінансовому забезпеченні Академії в Державному бюджеті України на 2018 р.

Потому учасникам зустрічі з боку профспілки було надано можливість висловити свою позицію з тієї або іншої проблеми, а також поставити запитання, нерідко досить гострі, керівництву Академії.

 

Найчастіше порушувалися такі проблеми:

– невиконання державною владою норм Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

– недостатність базового фінансування Академії за КПКВК 6541030 протягом трьох останніх років і, як наслідок, дефіцит фонду оплати праці та режим неповної зайнятості в більшості наукових установ;

– негативні наслідки значного скорочення наукових установ і відтік наукової молоді;

– причини відсутності перегляду термінів і обсягів планових тем за умов неповного робочого тижня;

– режим роботи адміністрації установ і Президії НАН України;

– фінансування НАН України за новим КПКВК 6541230 і принцип розподілу цих коштів;

– оцінювання діяльності наукових установ та його співвідношення з державною атестацією;

– першочергові й невідкладні кроки для поліпшення ситуації із зайнятістю й оплатою праці;

– принципи розподілу базового фінансування.

 

Керівництво Академії та відповідних підрозділів Президії НАН України надало змістовні відповіді на питання.

 

Підбиваючи підсумки зустрічі, голова профспілки працівників НАН України А.І. Широков запропонував:

1) у стислі терміни проаналізувати кошториси доходів і видатків та штатні розписи наукових установ; узагальнити реальний дефіцит фонду оплати праці при стовідсотковій зарплаті у режимі повної зайнятості;

2) для вирішення цієї проблеми спільним листом звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, парламентських комітетів і фракцій політичних партій із обґрунтуванням збільшення фінансування НАН України на відповідну суму під час перегляду Державного бюджету України на 2018 р. за підсумками першого кварталу;

3) зробити все залежне від НАН України для максимального пришвидшення фінансування за КПКВК 6541230.

 

А.І. Широков також проінформував керівництво Академії, що ЦК профспілки готує позов до Кабінету Міністрів України з приводу невиконання останнім Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

На завершення голова профспілки подякував керівництву Академії за проведення зустрічі та запропонував зробити такі заходи регулярнішими.

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

Засідання Президії НАН України 14 лютого 2018 року

14 лютого 2018 року під головуванням президента Національної академії наук України академіка Б.Є. Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України.

Учасники заходу заслухали й обговорили дві наукові доповіді. Про виконання комплексної науково-технічної програми НАН України «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація» (2013–2017 рр.) розповіла директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України академік Г.В. Єльська.

Директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України академік М.Г. Жулинський поінформував присутніх про підготовку до видання «Української літературної енциклопедії» у 5 томах.

У межах зібрання було також розглянуто низку поточних питань, зокрема про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2017 року, присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2017 року, продовження фінансування проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2018 році.

 

З докладним прес-релізом про це засідання можна буде ознайомитися в розділі «Засідання Президії НАН України» на веб-сайті НАН України (http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx ) .

 

Фото: прес-служба НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

Вітаємо з успішним захистом дисертації м.н.с. відділу №3 ФМІ НАНУ СВІРСЬКУ Л.М. та м.н.с. відділу №11 ФМІ НАНУ ХЛОПИК О.П.

 

14 лютого 2018р.

на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02

Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка НАН України

відбулися прилюдні захисти дисертацій:

 

м.н.с. відділу №3 ФМІ НАНУ “Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів” СВІРСЬКОЇ Лесі Миколаївни “СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ТЕПЛОТРИВКИХ СТАЛЕЙ КРІПИЛЬНОЇ АРМАТУРИ ТА ГИНІВ ПАРОГОНІВ ТЕС”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. (Науковий керівник: д.т.н., професор Студент Олександра Зиновіївна, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), провідний науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів. Офіційні опоненти: д.т.н., професор Широков Володимир Володимирович, Українська академія друкарства МОН України, м. Львів, професор кафедри технології матеріалів і поліграфічного машинобудування; к.т.н., доцент Імбірович Наталія Юріївна, Луцький національний технічний університет МОН України, м. Луцьк, доцент кафедри матеріалознавства),

 

а також

 

м.н.с. відділу №11 ФМІ НАНУ “Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів” ХЛОПИК Ольги Петрівни “ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ НА СВІЖОУТВОРЕНІЙ ПОВЕРХНІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. (Науковий керівник: д.т.н., ст.н.с. Зінь Іван Миколайович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, завідувач відділу фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів. Офіційні опоненти: д.т.н., професор Чигиринець Олена Едуардівна, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ім. І. Сікорського МОН України (м. Київ), завідувач кафедри фізичної хімії; д.т.н., професор Кунтий Орест Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин).

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>